Ritulna upotreba psihoaktivnih supstanci - Enteogeni

Od ove nedelje krećemo sa objavama na temu enteogena, odnosno supstanci koje se koriste u religijskom kontekstu. Pričaćemo o često pomenutoj ajavaski, kao i o ibogi, kavi, salviji i sličnim. Videćete kako izgledaju duhovni običaji naroda širom sveta i sami šamani koji ih izvode.

Ono na šta želimo prvenstveno da skrenemo pažnju je Bezbednost i pre nego što zađemo dublje, potrebno je dati upozorenje. Koliko god obredi u kojima se ove supstance koriste delovali privlačno, treba zapamtiti da postoje zabeleženi smrtni slučajevi kod ljudi koji su u njima učestvovali.
Na primer, ajavaska se pravi kao mešavina jedne biljke koja sadrži DMT i jedne koja sadrži inhibitor monoaminske oksidaze (MAOI). MAOI je čest sastojak u antidepresivima, lekovima za Parkinsonovu bolest itd i u kombinaciji sa ajavaskom može dovesti do smrtnog ishoda. Svakako je preporuka da se nikakvi lekovi nikad ne mešaju sa enteogenima zbog mogućih interakcija.
Pored opasnosti od lekova, dešavalo se da učesnici ceremonija umiru od srčanih udara, zbog zamora ili prethodno neotkrivenih zdravstvenih mana.
Zbog sve većeg razvoja šamanističkog turizma, sve su češći slučajevi šamana sa nedovoljno iskustva koji rizikuju zdravlje svojih klijenata za profit, a ne postoje nikakve vladine organizacije koje proveravaju njihove sposobnosti i uslove u kojima rade. Pošto su osobe u toku ovih obreda u stanju veoma izmenjene svesti, a ponekad u potpunosti onesposobljene, pod tim uslovima su nažalost zabeleženi slučajevi samopovređivanja, kao i fizičkog i seksualnog nasilja.
Drugi, daleko benigniji mogući ishod ovih ceremonija je prosto razočarenje. Zbog velikog broja priča tuđih iskustava preobraženja i katarze uz ove supstance, ljudi očekuju da će im jedno iskustvo u Amazoniji magično sklopiti sve kockice života. Nažalost, to često nije slučaj, i treba uskladiti svoja očekivanja po tome.
Kao i za bilo koju supstancu, važi opšte pravilo: Informiši se, i ne radi ništa sa ljudima kojima ne veruješ u potpunosti!

Kampanju možete ispratiti na našem Instagram nalogu