Povodom 16. septembra, Svetskog dana odgovorne konzumacije piva, Udruženje pivara Srbije okupilo je  više od 100 pivara, mladih, partnera kampanje, organizacija, ambasadora, vlasnika barova, medija i pojedinaca kako bi snimili javnu poruku o dogovornoj konzumaciji „Trezno i oprezno, izaberi odgovorno“ koja je emitovana na FB stranici VolimoPivo.
Time je najavljena ovogodišnja kampanja koju Udruženje pivara Srbije realizuje sa ciljem podizanja svesti javnosti i pozivanja na odgovornu konzumaciju. Snimanju poruke prethodila je prezentacija o principima odgovornog pijenja alkohola i politika o alkoholu u Srbiji koju je održao Prim. dr Ivica Mladenović, a predstavljeni su i ključni aspekti „Nacionalnog programa prevencije štetne upotrebe alkohola i alkoholom uzrokovanih poremećaja u Srbiji“, koji je Vlada Republike Srbije usvojila Uredbom iz decembra 2017. godine.
Događaj su svojim prisustvom podržali i ambasadorka Kanade, Nj.e. Keti Čaba i ambasador Danske, Nj.e. Anders Hougor, kao i partneri kampanje studenti AIESEC i nevladina organizacija ReGeneracija, koja je kao partner na projektu tokom Oktobra održala treninge u cilju edukacije o bezbednom ispijanju alkohola i vršnjačke edukacije u okviru kampanje.

Trenerski tim NVO ReGeneracije, je tokom meseca Oktobra, trenerski realizovao je treninge u tri grada Kragujevcu, Nišu i Novom Sadu. Četvrti trening predviđen za Beograd je na žalost otkazan zbog tehničkih /organizacionih problema. Prvi trening održan je u Kragujevcu 02.10.2018. godine, uprkos prijavljenom velikom broju studenata, treningu je prisustvovalo sedamnaest studenata. Drugi trening održan je u Nišu, 04.10.2018. godine uz prisustvo dvadeset i tri studenta, koji su bili vrlo zainteresovani za edukaciju i imali su dosta pripremljenih pitanja za edukatore.
Poslednji, treći trening održan je 09.10.2018. godine u Novom Sadu i na njemu je bilo prisutno devetnaest studenata, raspoloženih za trening ali i za šalu, tako da su neki ostali sa trenerskim timom i po završenom predavanju.
Uprkos ne tako velikom broju studenata koji du prošli edukaciju, evaluacijom znanja metodom pre testa i re testa, utvrđen je napredak u znanju, a sve nedoumice su razjašnjene tokom treninga. Nedoumice su se najviše odnosile na oblast zdravlja I uticaja alkohola na njega, što pokazuje da mladi u Srbiji nemaju dovoljno informacija o rizicima po zdravlje kada je upotreba alkohola u pitanju, uprkos tome što je društveno prihvatljiv, a njegova konzumacija I promovisana.
Evaluacija zadovoljstva treningom, koja je redovan deo evaluacija svih trening aktivnosti NVO Re Generacije, urađen nakon svakog od održanih treninga, pokazuju visok stepen zadovoljstva treningom, kako sadržajem, radionicama,tako i trenrskom timu. Upravo ovakva evaluacija zadovoljstva treningom pokazatelj je da su mladima potrebni programi edukacije u neformalnom okruženju koji će podržati unapređenje znanja I veština koje bi mladi mogli da koriste u svakodnevnom životu.
Pojašnjavanjem i približavanjem uloge vršnjačkih edukatora, objašnjavanjem njihovog značaja, kao i relevantnim informacijama vezanim za bezbednije načine konzumiranja alkohola ostaje nam nada da smo u ova tri grada obučili tridesetak mladih ljudi koji će nastaviti rad u svome okruženju i uticati na svoje vršnjake da počnu sa odgovornijim ponašanjem i upotrebom psihoaktivnih supstanci, alkohola prvenstveno.

Generalni zaključak tima NVO Re Generacije je da su edukacije ovakovog tipa poželjne I neophodne I da ih treba nastaviti u budućnosti.