“LEt's Talk about drugs - new MEthods of communication with youth” - LET ME

U današnje vreme, neophodno je da edukacija o drogama, kao i programima prevencije i smanjenja štete bude inovativna, kako bi komunikacija omladinskih radnika ali i razmena poruka bila privlačnija i efikasnija za mlade. U poslednjih nekoliko godina, scena droga se promenila pa su mnogi ljudi počeli da koriste opasnije i nove supstance. Iskustva partnera na različitim projektima iz ove oblasti pokazuju da je potreba da komunikacija bude efikasnija kako bi ih mladi saslušali i razumeli te da ih je potrebno unaprediti komunikacijskim tehnikama koje su u trendu među mladima. U većini slučajeva, omladinski radnici razgovaraju s mladima samo o prevenciji i to na vrlo formalan način zbog čega poruke ne stiže uvek do onih koji bi trebalo da ih prime. Smanjenje i sprečavanje štete trebalo bi da su u fokusu i trenutno su popularni oblici komunikacije, u obliku kratkih videozapisa, komentara, serija kao alata u adresiranju rizika u cilju edukacije o drogama.
Cilj projekta je podrška omladinskim radnicima i vršnjačkim edukatorima i stručnjacima za smanjenje štete koji rade direktno sa mladima koji potencijalno mogu koristiti drogu ili ih već koriste, da  unaprede svoj rad pomoću inovativnih pristupa i metoda edukacije o drogama. Glavna ciljna grupa projekta su omladinski radnici, omladinski edukatori, vršnjački edukatori i spoljni radnici koji će moći da utiču na mlade koji koriste psihoaktivne supstance. 

Projekat će proizvesti tri stvari: 

  • Analizu procene stanja u zemljama partmerima projekta
  • Priručnik o edukaciji o drogama na inovativne načine;
  • Seriju obrazovnih videa

Razvoj priručnika o edukaciji o drogama biće sačinjen iz tri modula:  

1) smanjenje štete u omladinskom radu 

2) Omladinski rad i vršnjačko obrazovanje 

3) Video i medijsko zagovaranje, nakon čega će organizacije partneri na projektu organizovati 5 multiplikatorskih događaja u partnerskim zemljama: Litvaniji, Poljskoj, Mađarskoj, Srbiji i Bugarskoj