SEXISM FREE NIGHT - Podizanje svesti i izgradnja kapaciteta za sigurniji noćni život jednak za sve

Sexism Free Night ili “Noć bez seksizma” predstavlja budućnost u kojoj noćni život obuhvata rodnu perspektivu u promociji sigurnosti, raznolikosti i dragocenih iskustava u noćnom životu za sve. Glavni cilj ovog projekta je smanjenje seksualnog nasilja i seksizma na sceni  tokom noćnog života podižući svest među učesnicima. Takodje cilj je i da promoviše sigurnija i okruženja noćnog života.

Specifični ciljevi:
1) Stvaranje i širenje znanja o seksualnom nasilju tokom noćnog života u zemljama Evrope;
2) Angažovanje profesionalaca koji rade u okviru sredina noćnog života u denormalizaciji seksizma i sprečavanju seksualnog nasilja;
3) Izgradnja smernica i kapaciteta za primere dobre prakse kada je u pitanju prevencija seksualnog nasilja među programima smanjenja štete i profesionalcima koji intervenišu u noćnim okruženjima;
4) Podizanje svesti o značaju posmatrača i denormalizacija i sprečavanje seksualnog nasilja među klubskom i festivalskom zajednicom
5) Širenje rezultata istraživanja i rezultata projekta na nacionalnom i evropskom nivou.

Sexism Free Night je Evropski projekat finansiran od strane Evropske komisije (Rights Equality and Citizenship program), a koordinira ga Faculdade de Educacao e Psicologia da Universidade Catolica Portuguesa. Partneri na projektu su još i Fundacion Salud i Comunidad (Observatorio Noctambulas) iz Španije, Clubcommision iz Nemačke; Kanepes Kulturas centres iz Letonije, NEWNet Mreža kao i Kosmicare.