ReGeneracijin ultimativni vodič kroz chemsex

chemsex-smanjenje-stete-vodic

Ovaj članak pominje seksualno nasilje i  uznemiravanje, nametljivo ponašanje, i druge osetljive teme. Ukoliko si doživeo/la bilo koji od pomenutih incidenata ili neželjenih iskustava ovaj članak može izazvati snažna negativna osećanja. Ukoliko ti je potrebna pomoć, obrati se osobama kojima veruješ ili se slobodno obrati nama na info@regeneracija.org

Šta je chemsex?

Chesmex je upotreba droga radi inciranja ili poboljašanja seksualnog odnosa, smanjenja inhibicija ili nelagodnosti tokom odnosa, ali i pojačavanja libida, najčešće primećena kod muškaraca koji imaju seks sa muškarcima, ali sve više žena koje imaju seks sa ženama, trans i rodno varijantnih ljudi, kao i seks radnika/ca praktikuje chemsex.

Kada pričamo o chemsexu, veoma je bitno da znamo da je ovo svesno uzimanje psihoaktivnih supstanci radi stupanja u seksualni odnos, te nije svaki odnos pod uticajem psihoaktivnih supstanci nužno chemsex.

Pojam chemsex ti je možda poznat i pod nazivom party and play, ili pod skraćenicama chems, CS ili PnP.

Ljudi koji praktikuju chemsex često navode da koriste više različitih psihoaktivnih supstanci, neretko imaju seks sa više različitih partnera ili u grupi, ponekad može trajati i više dana, a prilikom odnosa ne koriste uvek kondom. 

Ovakva praksa povećava rizike ne samo psihoaktivnih supstanci, već te može i dovesti u rizik od krvno i polno prenosivih infekcija

Droge i seks


Kao najčešće supstance korišćene u toku chemsexa u Srbiji navode se GHB; amfetamin (spid), metamfetamin (kristal met), kokain, ekstazi i MDMA, ali i ketamin.

Ove supstance se nekada koriste zajedno ili sa alkoholom, što povećava rizike po zdravlje i, u ekstremnim slučajevima može dovesti i do smrtnog ishoda.

Upravo iz ovih razloga, bitno je da ne mešaš supstance, znaš kako da ih pravilno i bezbedno koristiš, kako da smanjiš štetu, ali i odreaguješ ukoliko nekome pozli.

Koji su rizici?


Kada govorimo o chemsexu, rizici su brojni, pre svega, zbog efekata psihoaktivnih supstanci kako na tvoje telo, tako i na donošenje odluka.

Neke psihoaktivne supstance imaju dizinhibitorno dejstvo, te su manje šanse da ćeš koristiti kondom.

Preskakanje terapije – lako je izgubiti pojam o vremenu, te možeš zaboraviti da popiješ PrEP ili antiretrovirusnu terapiju, time ugrožavajući svoje zdravlje, ali i zdravlje drugih učesnika.

Deljenje opreme za korišćenje je praksa koju bi po svaku cenu trebalo izbegavati, bilo da su u pitanju igle ili snifovi – ovo povećava zdravstvene rizike.

Više ne mora uvek da znači i bolje, baš suprotno – mešanje psihoaktivnih supstanci i korišćenje velikih doza povećava rizike od neželjenih efekata i ugrožava tvoje zdravlje, produbljujući negativne efekte nakon konzumacije.

Pojačan libido te može prevariti i onemogućiti jasno donošenje odluka, kao i sagledavanje dugoročnih posledica određenog ponašanja, doprinoseći potencijalno rizičnijem ponašanju koje, ne samo da može povrediti druge, već i dovesti tebe u povećan rizik.

Grublji seks izazvan odsustvom inhibicija ili manjkom fizičke neprijatnosti može dovesti do povreda koje povećavaju šansu od infekcije krvno i polno prenosivim infekcijama

Seksualno nasilje nije retka pojava, a zbog određenih efekata supstanci, pamćenje i donošenje odluka vam mogu biti pomućeni – ukoliko praktikujete chemsex, bitno je da to bude s ljudima kojima verujete i koji vas neće svesno ugroziti.

Toplotni udar – neke od supstanci povećavaju telesnu temperaturu, a uz povećanu fizičku aktivnost dolazi i povećan rizik od toplotnog udara.

Predoziranje – velika količina supstanci, nepoznata sadržina ili mešanje različitih supstanci povećavaju rizik od predoziranja – zato su, ponavljamo, programmi smanjenja bitni – upravo da bi se izbegli najekstremniji slučajevi.

Kako smanjiti štetu?


Rizici zavise od mnoštva faktora – koliko si spavao/la, jeo/la, koliko imaš kilograma i koju si količinu supstanci uzeo/la. Takođe, određeni zdravstveni problemi mogu povećati rizike.

Za više saveta o samim psihoaktivnim supstancama, pogledaj ReGeneracijine flajere na ovoj stranici

Iako su rizici brojni, postoje načini da se šteta smanji. 

  • Uvek koristi kondom – iako PrEP smanjuje šanse od infekcije HIVom, polno prenosive infekcije su i dalje rizik, a kondom ostaje najefikasniji saborac u brobi protiv polno prenosivih institucija
  • Koristi lubrikante na vodenoj bazi
  • Navij alarm za terapiju, bilo da koristiš PrEP ili antiretrovirusnu terapiju
  • Nemoj mešati supstance
  • Nemoj deliti opremu za injektiranje ili šmrkanje, i nemoj koristiti novčanice kao snif
  • Koristi svoju opremu za klistiranje
  • Pazi kako doziraš i redoziraš upotrebu

Chemsex i mentalno zdravlje

Znamo da je seks pod uticajem psihoaktivnih supstanci nekada zabavan, ali kao što znaš – ne dolazi bez rizika. Ovi rizici ne moraju biti nužno vezani za tvoje fizičko zdravlje, već mogu uticati i na tvoje mentalno zdravlje.

Kada prođe efekat određenih supstanci, možeš se osećati veoma loše, a ukoliko već imaš problema sa mentalnim zdravljem, oni se mogu povećati nakon konzumacije.

Pre nego što pređemo na rizike vezane za mentlno zdravlje, želimo da te podsetimo da nije sramota potražiti profesionalnu pomoć ukoliko smatraš da ti je potrebna! Ako ne znaš odakle da počneš i kome da se obratiš, mi smo ti uvek na raspolaganju i rado ćemo te uputiti na neki od dostupnih programa.

Ukoliko osetiš paranoju, anksioznost ili počneš da haluciniraš, odmah prekini sa daljom konzumacijom i ova osećanja bi trebalo da se smanje.

Neke supstance mogu, pored fizičke izazvati i psihološku zavisnost, a u poslednje vreme, svedoci smo i sve većeg broja ljudi koji ne mogu da imaju seks ukoliko nisu pod uticajem neke od supstanci, zato pazi da ne praktikuješ chemsex previše često, i da stalno razmišljaš o svom kako fizičkom, tako i mentalnom zdravlju.

Efekti nekih supstanci mogu doprineti ponašanju koje ti u suprotnom ne bi bilo okej, zato nakon chemsexa možeš imati brojna negativna osećanja i misli – bitno je da imaš s kim da popričaš.

Seksualno nasilje nažalost nije retka pojava, i bitno je da znaš da bivanje pod dejstvom supstanci nikada ne opravdava ovakvo ponašanje. Ukoliko ti je potrebno savetovanje, ili bilo kakva profesionalna pomoć, uputićemo te na naše saradnike.

Često praktikovanje chemsexa može produžiti negativne posledice po tvoje mentalno zdravlje, zato, još jednom – trudi se da ga ne praktikuješ previše često.


Ovde možeš pogledati i naš film o chemsexu.