da-znam-sta-radim

#DAZNAMŠTARADIM

Kada se dogodi smrtni ishod kao posledica uzimanja droga i alkohola na muzičkom festivalu ili u klubu, mediji i javnost uglavnom se fokusiraju na činjenicu da je osoba koja je izgubila život koristila nedozvoljenu psihoaktivnu supstancu. Nakon nedavnih događaja u svetu i Evropi, ali i u Srbiji, sve češća je pojava rasprave o bezbednosti mladih usmerena na sprečavanje mladih ljude da koriste psihoaktivne supstance, od krivičnog gonjenja kada je zakonodavstvo u pitanju, do demonizacije kulture noćnog života zbog navodnog podsticanja upotrebe droga. 
 
Iako krvično zakonodavstvo u Srbiji omogućava nadležnim organima da krivično gone organizatora događaja i/ili vlasnika mesta na kome se psihoaktivne supstance koriste, za omogućavanje upotrebe psihoaktivnih supstanci, takva zakonska rešenja su kontraproduktivna, jer posetioci muzičkih festivala i klubova uprkos kriminalizaciji koriste psihoaktivne supstance. Sa druge strane organizatori istih ne obezbeđuju programe smanjenja štete, kao što su chill out zone, besplatna voda i osveženje, distribucija informativnog materijala o rizicima upotrebe i kombinovanju psihoaktivnih susptanci, strahujući da će poslati sliku ohrabrivanja upotrebe droga.
 
Predstavnici NVO Re Generacija već su nekoliko puta isticali da se respresivnim merama ne postižu željeni rezultati. “Zatvranjem klubova i krivičnim gonjenjem, ne smanjuje se stopa mortaliteta usled predoziranja, te je potrebno otići korak dalje i umesto toga kreirati i sprovesti efektivne politike prema drogama koje uključuju različite preventivne aktivnosti izmedju ostalog programe smanjenja štete, ali i programe testiranja samih droga.” izjavila je Irena Molnar, programska saradnica NVO Re Generacije.
 
Prilagođavanjem važecíh zakona, kao što je grupa nevladinih organizacija i dala preporuke u okviru Izmena i dopuna Zakona o psihoaktivnim i kontrolisanim supstancama, napravio bi se prostor za realizaciju programa smanjenja štete u klupskom setingu, dok bi se na mestima i u slučajevima gde se može osigurati testiranje droga to moglo i učiniti. Programe za testiranje droga u nekim državama finansira Vlada, kao što je slučaj u Sloveniji, stoga možemo zaključiti da neke države ozbiljno razmišljaju o problemu upotrebe droga, sa fokusom na očuvanju zdravlja i života mladih ljudi. Sprovođenjem takvih servisa ne samo što se odgovara na problem kada su u pitanju mladi, radi na prevenciji i edukaciji kao i smanjenju rizika od same upotrebe, već se i otvara mogućnost poboljšanja efikasnosti obavezujućeg Nacionalnog sistema za rano upozoravanja u okviru kog država i civilno društvo treba da budu partneri. 
 
U Republici Srbiji je neophodna drastična promena u načinu na koji država i društvo, razmišljaju i govore o drogama – prihvatajući da će ih ljudi koristiti bez obzira na sistem kažnjavanja, szoga podržati neosuđujuči pristup kako bi se minimizirali rizici. Proteklih meseci zagovornici reformi politike prema drogama napravili su značajne korake da ostvare ovu promenu. I u elektronskoj muzičkoj zajednici, promena se najviše oseća u oblasti smanjenja štete na festivalima, i zato ovim putem NVO Re Generacija apeluje i poziva sve donosioce odluka, vlasnike klubova, organizatore žurki i festivala da pokrenemo zajednički dijalog o tome kako da kreiramo bezbednija noćna okruženja za mlade. 
 
NVO Re Generacija se dugi niz godina bavi javnim zagovaranjem za implementaciju programa samnjenja štete kao i razvojem istih u Srbiji, ali i sporvođenjem specifičnih aktivnosti koje se odnose na klupski i festivalski seting u cilju kreiranja bezbednijih noćnih okruženja. Sa istim ciljem u partnerstvu sa Klubom Drugstore a povodom “Podrži. Ne kažnjavaj” globalne kampanje javnog zagovaranja za aktivne politike prema drogama, zasnovanih na principima ljudskih prava i javnog zdravlja, 26. Juna od 20h u klubu Drugstore organizuju događaj kojim će otpočeti saradnja u cilju kreiranja bezbednijih noćnih okruženja, a koja je presedan u Srbiji i prva ovakvog tipa. Svrha same kampanje je promocija reformi politike prema drogama i promena zakona koji onemogućavaju pristup servisima smanjenja štete. Krajnje je vreme da se napuste štetne i škodljive politike, ideologija i predrasude i promeni pristup prema korisnicima droga, njihovim porodicama i zajednici. 
 
 
Za više informacija o Re Generaciji: 
 
Za više informacija o Drugstore Beograd
Za više informacija o samoj kampanji: 
 
 
***Za dodatne informacije možete se obratiti Ireni Molnar, programskoj saradnici NVO Re Generacije na +381616951243
 
 

Leave a Reply