Support don`t punish

“Podrži. Ne kažnjavaj” (Support. Dont Punish) – globalnu kampanju zagovaranja aktivnih politika prema drogama zasnovanih na principima ljudskih prava i javnog zdravlja. Svrha kampanje je promocija reformi politike prema drogama i promena zakona koji onemogućavaju pristup servisima smanjenja štete od upotrebe droga.
Globalni dan akcije u okviru kampanje održava se 26. juna, na Međunarodni dan borbe protiv zloupotrebe i nedozvoljene trgovine drogama, ili traje u danima oko tog datuma i prenosi sledeće ključne poruke:

  • Sistem kontrole droga ne deluje i potrebna mu je reforma
  • Osobe koji koriste drogu ne treba više kriminalizovati
  • Osobe koji su uključene u promet droge na najnižem nivou, posebno zbog teške ekonomske situacije ili one koji su na to naterane silom, ne treba kažnjavati preoštrim kaznama
  • Smrtnu kaznu nikada ne treba primenjivati kod prekršaja vezanih za drogu
  • Politike prema drogama treba zasnivati na zdravlju, dobrobiti za sve i programima smanjenja štete
  • Budžete za politike prema drogama treba osmisliti tako da obezbede odgovarajuću podršku
    zdravstvenim i servisima smanjenja štete

Nevladina Organizacija Re Generacija godinama doprinosi kampanji različitim aktivnostima. 

NIGHT LIGHT

Povodom obeležavanja Međunarodnog dana borbe protiv zloupotrebe i nedozvoljene trgovine drogama 26. juna, Re Generacija sedmu godinu zaredom organizuje druženje tokom kojeg ćemo otvoreno razgovarati...
Read More