Istraživanja i publikacije

 

Od svog nastanka Re Generacija kao primarnu aktivnosti sprovodi istraživanja kao alat za prikupljanje podataka na osnovu kojih dalje sprovodi svoja zagovaračke aktivnosti i kreira programe koji bi odgovorili na problem ciljne populacije sa kojom radimo, unapredili dostupnost potrenih servisa sa krajnjim ciljem unapredjenja javno zdravsvene situacije mladih i drugih marginalizovanih grupa u zemlji. Kontinuirano sakupljamo podatke o načinima upotrebe psihoaktivnih suspranci i vezom sa zdravljem. Ukoliko ste zainteresovani da doprinesete i podelite sa nama vaša iskustva, možete to uraditi ako nas kontaktirate.