Zatvaranje projekta #DAZNAMŠTARADIM

Nakon nekoliko događaja koje smo organizovali proteklih godina, kao i nekoliko lepih saradnji iza nas, kampanja #DAZNAMŠTARADIM prerasla je u projekat, čije rezultate kao i buduće akcije želimo da predstavimo.

#DAZNAMŠTARADIM je tokom svog šestomesečnog trajanja imao za cilj da:

  • Mapira zainteresovane strane, i unapredi kanale komunikacije u vezi sa upotrebom psihoaktivnih supstanci sa fokusom na nove droge u zemlji – i time pomogne omogućavanje Sistema ranog upozoravanja da bude funkcionalan
  • Mapira glavne i buduće korake, kao i plan akcije za podizanje kapaciteta kada su u pitanju odgovori na pojavu ali i komunikacija o NPS
  • Izradi smernice za formiranje i implementaciju servisa testiranja psihoaktivnih supstanci
  • Započne razgovor o Novim psihoaktivnim supstancama, klabingu i mentalnom zdravlju na koje ćemo se fokusirati tokom ovog dogadjaja.


Za tu priliku a u skladu sa merama prevencije epidemije COVID 19 Re Generacija organizuje:

#DAZNAMŠTARADIM konferenciju za donosioce odluka, 22.10.2020 u 10h, na kome će se pored predstavnika Re Generacija obratiti i Direktor Kancelarije za borbu protiv droga Vlade Republike Srbije, Milan Pekić, Kao i Jelena Janković rukovodilac Sistema za Rano upozoravanje na nove psihoaktivne supstance u Republici Srbiji.

Na ovom dogadjaju biće detaljno predstavljeni rezultati istraživanja o upotrebi novih psihoaktivnih susptanci u Srbiji, kao i Smernice za unapredjenje Sistema za rano upozoravanje na nove psihoaktivne supstance koje su i jedan od rezultata ovog projekta. Takođe, gost iz Slovenije Marko Verdenik predstaviće nam programe testiranja droga u Sloveniji ispred organizacije DrogArt.

Za članove zajednice organizujemo i #DAZNAMŠTARADIM – meet up – 22.10 u 15h U Svaštara Concept Bar-u (Mite Ružića 8). Na ovom dogažaju ćemo razgovarati o korelaciji psihoaktivnih supstanci i noćnog života, ali i proslaviti završetak šestomesečnog projekta gde će pored muzike bili i razgovora. Sa nama će biti:

  • Ana Veliki
  • Leo ivanišević aka Psihomehaničar
  • Stefan Pejić

Dobrodošlicu će poželeti Irena Molnar dok će muziku za vas nakon razgovora birati Vanja Bursać.
Mesto sastanka je naša omiljena Svaštara Concept Bar (u dvorištu Kluza), vreme datum sastanka su 15h Oktobra 22gog.

Ovaj dogadjaj poštuje sve epidemiološke mere pa ćete u skladu sa njima događaj moći da pratite i uživo putem našeg Faceook profila. Zapratite nas EVENT za detalje i vidimo se u Svaštari!

**********


Ovaj projekat se sprovodi uz stratešku podršku Kancelarije za borbu protiv droga Vlade Republike Srbije. Projekat se implementira u okviru granta koji je pružila Evroazijska Mreža za Smanjenje Štete (EHRA) kao deo Međunarodnog konzorcijuma za smanjenje štete, finansiranog od strane Robert Carr fondacije.