Kako preživeti izolaciju

Kako preživeti izolaciju Kako je u svetu proglašena pandemija virusa korona, u Srbiji je kao i u mnogim drugim zemljama proglašeno vanredno stanje, što izmedju ostalog podrazumeva i to da ljudi treba da ostanu kod kuće i da iz nje izlaze samo u situaciji krajnje nužde – u prodavnicu, apoteku ili ako nemaju priliku da […]

Uputsvo za zaštitu od COVID-19

Uputstvo za zaštitu od COVID-19 za korisnike droga U cilju prevencije širenja COVID-19 među rizičnim populacijama za koje i sa kojima radimo, Nevladina Organizacija Re Generacija je zajedno sa Mrežom za politike prema Drogama i Udruženjem Prevent pripremilia set korisnih informacija za osobe koje koriste psihoaktivne supstance, kao i seksualne radnike i radnice. U pripremi […]