Uputsvo za zaštitu od COVID-19

Uputstvo za zaštitu od COVID-19 za korisnike droga

U cilju prevencije širenja COVID-19 među rizičnim populacijama za koje i sa kojima radimo, Nevladina Organizacija Re Generacija je zajedno sa Mrežom za politike prema Drogama i Udruženjem Prevent pripremilia set korisnih informacija za osobe koje koriste psihoaktivne supstance, kao i seksualne radnike i radnice.
U pripremi ovih materijala koristili smo nekoliko izvora: INPUDLeaflyCrew and BesD.

https://www.instagram.com/p/B9wZq5rpUuC/