Održana konferencija povodom lansiranja programa #BezbedanParty

Povodom Međunarodnog dana borbe protiv zloupotrebe i nezakonite trgovine drogama, 26. juna svake godine obeležava se i međunarodna kampanja Podrži. Ne kažnjavaj! koja za cilj ima zagovaranje za politike i programe zasnovane na ljudskim pravima i javnom zdravlju.

Ove godine, Nevladina organizacija ReGeneracija iskoristila je ovaj dan da lansira program #BezbedanParty, koji je fokusiran na smanjenje štete povezane sa upotrebom psihoaktivnih supstanci u noćnom životu.

Program #BezbedanParty uključuje različite treninge i radionice koje su osmišljene tako da učesnike opreme znanjem i veštinama neophodnim za adekvatno reagovanje u različitim situacijama. Treninzi i radionice usmereni su na mlade koji učestvuju u noćnom životu, profesionalce (DJ-evi, organizatori festivala, vlasnici barova i klubova), omladinske radnike i organizacije civilnog društva.

Irena Molnar, izvršna direktorka NVO Re Generacija, podvukla je da je program #BezbedanParty rezultat višegodišnjeg rada, te da je nastao na osnovu pilot projekta koji je Re Generacija sprovodila, a usled primećene potrebe za ovakvim programom. 

Smiljana Aleksić, predstavnica Kancelarije za borbu protiv droga Vlade Republike Srbije, naglasila je da Kancelarija sa Re Generacijom sarađuje već duži niz godina na jako uspešnim projektima i programima, te da je sigurna da će i #BezbedanParty biti jedan od njih. 

Stefan Pejić, predsednik NVO Re Generacija, izjavio je da je u pitanju program fokusiran na smanjenje štete u noćnom životu i bezbednost učesnika u njemu. Istakao je i da je ovaj program usmeren ne samo na posetioce događaja, već i na vlasnike i osoblje lokala, organizatore, izvođače, organizacije koje potencijalno sprovode aktivnosti u ovom okruženju. On je predstavio aktivnosti koje program nudi, počev od obuka i treninga za različite grupe aktera u noćnom životu, pa sve do terenskog rada, koji obuhvata edukaciju, deljenje materijala za smanjenje štete, ali i podršku ljudima koji imaju teško ili previše intenzivno iskustvo povezano sa upotrebom psihoaktivnih supstanci. 

Naglasio je da Re Generacija kroz ovaj program nastoji da kod ljudi osvesti različite činioce koji mogu doneti ili povećati određeni rizik, a sa druge strane da im pruži neke konkretne alate za smanjivanje tog rizika ili reagovanje ukoliko dođe do nekog problema, jer ideja jeste da se podigne svest, ali i da se pruže oknkretni alati koje ljudi mogu početi da primenjuju na licu mesta. 

Irena Molnar je takođe istakla da se najnovija komponenta u ovom programu odnosi na prevenciju i odgovor na rodno zasnovano nasilje u noćnom životu, jer je NVO Re Generacija paralelno sa programima koji se odnose na psihoaktivne supstance i zdravlje pilotirala program koji se odnosi na prevenciju i odgovor na rodno zasnovano nasilje. 

Kao predstavnica elektronske muzičke industrije, Katarina Vlasak je podvukla da su ova tema i ovaj program izuzetno bitni za čitavu klabing zajednicu, a naročito za mlade posetioce, jer je došlo do zaokreta u percepciji i narativu oko upotrebe psihoaktivnih supstanci, ali i do drastičnog povećanja broja supstanci koje su u opticaju. Ona je stoga istakla značaj edukacije mladih o efektima i rizicima povezanim sa upotrebom supstanci, kao i edukacija profesionalaca koji rade u okruženjima noćnog života, naročito kada je reč o reagovanju na krizne situacije, što program #BezbedanParty obezbeđuje.

Za dodatne informacije o programu, i saradnju, slobodno nam se obratite na mejl info@regeneracija.org