MEDI EYE – u očima medija

Još jedan Support. Don’t punish! događaj je pred nama.
Tradicionalno ga obeležavamo 26. juna, na Međunarodni dan protiv zloupotrebe i nezakonite trgovine drogama.Kao i svake godine ovaj dan posvećujemo nekoj specifičnoj temi iz oblasti politike prema drogama, a ovaj put rešili smo da se fokusiramo na – medije.Neretko smo svedoci diskriminišućeg, stigmatizujućeg i dehumanizujućeg načina na koji mediji prenose vesti o drogama, kao i ljudima koji koriste droge.

Mediji imaju veliku ulogu u, kako odražavanju, tako i oblikovanju javnog mišljenja, te je ovakvo izveštavanje opasno po već ugroženu i marginalizovanu grupu ljudi, i može nam otežati pristup različitim servisima u cilju smanjenja štete izazvane konzumacijom.
Bezbedno i zdravo društvo trebalo bi da budu imperativ za sve, te s toga smatramo da nema mesta senzacionalizmu i degradirajućim stavovima kada su u pitanju zdravlje, bezbednost i životi ljudi.Cilj ovog događaja je skretanje pažnje na štetne načine obrađivanja i prenošenja tema vezanih za konzumaciju psihoaktivnih supstanci, i otvaranje dijaloga s medijima kako bismo radili na promeni ustaljenog narativa i zajedno krenuli ka otvorenijem i bezbednijem razgovoru na ove teme.

Ove godine, pred sam događaj, na našim društvenim mrežama, lansiramo kampanju tokom koje ćemo analizirati naslove koje smo imali prilike da čitamo prethodnih godina, a tokom same konferencije 26. Juna ugostićemo eksperte iz oblasti politike prema drogama, psihologije kao i predstavnike medija, kako bismo dublje i opširnije diskutovali o problemima na koje se fokusiramo.

Na događaju, sa nama će biti:

  • Anne Marie Alves Ćurčić, novinarka Al Jazeera Balkans, i pokretačica inicijative Za Tebe #VAZNOJE,
  • Tamara Urošević, antropološkinja, urednica portala magazina Karakter, i članica grupe Novinarke protiv nasilja.
  • Leo Ivanišević, psiholog i psihotrapeut u nastajanju
  • Irena Molnar, izvršna direktorka organizacije

Nakon zvaničnog dela programa družimo se uz muziku, zato pratite detalje događaja.
Mesto sastanka je Svaštara Concept Bar (u dvorištu Kluza), vreme i datum su Subota 26ti jun u 14h.

**********

Support. Don’t Punish je globalna kampanja zagovaranja za aktivne politike prema drogama koji se tiču ljudskih prava i javnog zdravlja. Svrha kampanje je promocija reformi politike prema drogama i promena zakona koji sprečavaju sprovođenje i pristup servisima smanjenja štete od upotrebe droga.

Globalni dan akcije u okviru kampanje održava se 26. juna, na Međunarodni dan borbe protiv zloupotrebe i nedozvoljene trgovine drogama i prenosi sledeće ključne poruke:

  • Sistem kontrole droga ne deluje i potrebna mu je reforma
  • Osobe koji koriste drogu ne treba više kriminalizovati
  • Osobe koji su uključene u promet droge na najnižem nivou, posebno zbog teške ekonomske situacije ili one koji su na to naterane silom, ne treba kažnjavati preoštrim kaznama
  • Smrtnu kaznu nikada ne treba primenjivati kod prekršaja vezanih za drogu
  • Politike prema drogama treba zasnivati na zdravlju, dobrobiti za sve i programima smanjenja štete
  • Budžete za politike prema drogama treba osmisliti tako da obezbede odgovarajuću podršku zdravstvenim i servisima smanjenja štete.