Chemsex and the city
chem-sex-and-the-city

Povodom globalnog dana akcije a u okviru meseca ponosa NVO Re Generacija uz podršku Prajd Info centra u saradnji sa regionalnom organizacijom Equal Rights Assotiation organizuje dojadjaj “Chem-Sex and the city”, koji je premijerno prikazan na Harm Reduction International konferenciji u Protugalu aprila 2019. godine. Film je nastao u okviru Re Generacijinih aktivnosti koje se odnose na javno zagovaranje za podizanje svesti o problemima vezanim za psihoaktivne supstance, a obeležava početak otvorenog dijaloga o chemsexu a samim tim i mapiranje potreba radi kreiranja servisa koji bi odgovorili na potencijalne specifične potrebe. 

Nakon projekcije filma više o ovoj temi govorili su:

  • Stefan Pejić – NVO Re Generacija – “ChemSex i šta stoji iza ove pojave”
  • Zoran Milosavljević – nezavisni istraživač – “ChemSeks u Srbiji – Strateška (ne)vidljivost prakse i njene implikacije” 
  • Amarildo Fecanji – ERA – “Regionalne perspektive i početni koraci u mapiranju odgovra na pojavu ChemSex

Ovim događajem, kojim se obeležava Međunarodni dan borbe protiv zloupotrebe droga i trgovine drogom, Re Generacija je želela da podigne svest i kreira siguran prostor gde oni koji praktikuju chem-sex ali i druge organizacije i institucije mogu da razgovaraju o ovom pitanju, postavljaju pitanja i potraže savet, saznaju kakvo je trenutno stanje i raspoloži resursi. Događaj je označio početak otvorenog dijaloga o hemseksu u Srbiji, kao rezultat pokretanja nove serije aktivnosti Re Generacije u smeru pokreranja novih saradnji i mapiranja potreba zajednica koje praktikuju chemsek u Srbiji. Krajnji cilj je definisanje usluga koje mogu odgovoriti na njihove specifične potrebe.

U okviru #Supportdontpunish globalnog dana akcije, kampanja koju organizuje IDPC, Re Generation svake godine otvara prostor za dijalog i razgovore na temu droga, pokušavajući da poveže fenomen psihoaktivnih supstanci sa širom javnošću, čineći ga bližim i razumljivijim, pokušavajući da ga de-stigmatizuje, zagovarajući za programe smanjenja štete i reformu politike o drogama, koji su potrebni ne samo zajednici korisnika droga, već i drugim marginalizovanim zajednicama koje su riziku ali i dodiru sa upotrebom droga. Re Generation svake godine kampanju SDP-a koristi kao alat za pregled različitih potreba i izazova povezanih sa upotrebom droga među različitim zajednicama, gde dijalogom pokušava da pronadje odgovore na probelem vezane za upotrebu droga kroz inkluzivan pristup i odsustvo osude.