#BezbedanParty

Najtlajferi, Dj-evi, vlasnici, menadžeri i promoteri klubova, da li znate nešto o programima smanjenja štete? Ako je vaš odgovor potrvdan – bravo, vi kvalitetno poslujete. A ako nije, ne brinte – Re Generacija u saradnji sa Trag Fondacijom sa ponosom najavljuje projekat #BezbedanParty.

Svakodnevno se susrećemo sa raznim situacijama u noćnom životu, u kome su mladi koji izlaze u noćne klubove i posećuju festivale potencijalno mogu biti izloženi opasnosti vezanim za upotrebu psihoaktivnih supstanci (droga i alkohola), ali i drugim zdravstvenim, socijalnim i pravnim rizicima. Do toga delimično dolazi jer javnost nije upoznata sa programima smanjenja štete, a iskren i na činjenicama zasnovan razgovor o drogama i dalje je tabu.
Upravo zato cilj ovog projekta jeste da pokrene dijalog na teme rizika u noćnom životu, i podstakne i upozna zajednicu sa programima smanjenja štete u Beogradu, i edukuje one koji rade i one koji se rade da bezbednije prežive klabing.


To ćemo postići kroz:

👉🏻 Trening za vršnjačke edukatore koji je namenjen mladima koji izlaze u noćne klubove i posećuju festivale, ali i DJ-evima, vlasnicima, menadžerima, promoterima i drugim figurama klabing industrije. Po završetku treninga, učesnici će biti upoznati sa programima smanjenja štete pri konzumiranju psihoaktivnih supstanci.

👉🏻Promociju edukativnih materijala vezanih za programe smanjenje štete, bezbednije prakse u noćnom životu, kao i distribucijom party packova

👉🏻 Razgovor sa nadležnim organima u cilju izmene i dopune relevantnih Nacionalnih strategija i Akcionih planova

👉🏻Kampanju #BezbedanParty kojom će ciljna grupa, ne samo biti pozvana na delovanje, već će moći da da svoj doprinos, ažurno prati dešavanja, promene i vesti, ali i da se uključi u samu akciju zagovaranja.

Ako već nisi – obavezno uključi obaveštenja za naše postove, jer ćemo te u narednom periodu naučiti kako da #BezbedanParty bude dostupan za sve nasProjekat #BezbedanParty je realizovan u okviru programa podrške javnom zagovaranju „Istraži – Osnaži“ koji finansira Vlada Ujedinjenog Kraljevstva, a sprovodi Trag fondacija.
Izradu ovog materijala je finansirala Vlada Ujedinjenog Kraljevstva; izneti stavovi nužno ne odražavaju zvaničnu politiku Vlade Ujedinjenog Kraljevstva.
Implementaciju ovog projekta strateški podržava Kancelarija za borbu protiv droga Vlade Republike Srbije