Kurikulum za rad sa mladima u riziku – No Risk No Borders For Young People

Mreža za politike prema drogama u Jugoistočnoj Evropi (DPNSEE) uz partnere Aksion Plus (Albanija), Asocijacija Margina (Bosna i Hercegovina), NVO Juventas (Crna Gora), Udruženje Prevent i NVO Re Generacija (Srbija) implenterali su prošle godine projekat “No Risk No Borders For Young People“, u okviru četvrtog otvorenog poziva Regionalne kancelarije saradnje mladih (RYCO), kofinansiranog od strane Evropske Unije.

Zahvaljujući ekspertima, predavačima i učesnicima na projektu, konačno sa vama delimo i kurikulum za rad sa mladima u riziku koji je nastao u okviru ovog projekta!

Kurikulum obrađuje širok spektar tema, nudi brojne savete i ideje za implementaciju različitih predavanja i radionica.

Teme obrađene u oviru kurikuluma su:
• Ljudska prava
• Diskriminacija i stigmatizacija
• LGBTIQ / MSM i chemsex
• Seks rad
• Osobe u zatvorima i bivši zatvorenici
• Žene koje koriste droge
• Nove psihoaktivne supstance: Upotreba droga u okruženju
noćnog života i festivala
• Smanjenje štete
• Psihosocijalna podrška i mentalno zdravlje
• Terenski rad
• Prevencija predoziranja
• Osnaživanje zajednice
• Eksterna komunikacija i zagovaranje
• Rad sa mladima, rizični oblici ponašanja
• Etika podataka i istraživanje

Kurikulum možete preuzeti ovde.