Bolji pristup za bolju poziciju: Smernice za rad sa marginalizovanim mladima

Ko su mladi u riziku i kojim su rizicima izloženi? Šta je dostupnost usluga, a šta njihova pristupačnost – i kako (i zašto) ih prilagoditi marginalizovanim zajednicama? Šta su ljudska prava i čemu služe? Kako prepoznati diskriminaciju i šta učiniti kada su nečija prava narušena? Odgovore na ova i mnoga druga pitanja naći ćete u našim novim Smernicama!

“Smernice za rad sa marginalizovanim mladima” nastale su u okviru projekta “Bolji pristup za bolju poziciju” i namenjene su svima koji rade sa marginalizovanim grupama mladih i mladima pod povećanim rizikom. Ove Smernice će vam pružiti znanja, veštine i alate neophodne za rad sa mladima pod rizikom, uz naročit fokus na pristup uslugama i njihova prava. 

“Smernice za rad sa marginalizovanim mladima” u digitalnom obliku možete naći ovde, a svoj štampani primerak možete preuzeti na promotivnom događaju koji organizujemo 26.11. sa početkom u 20 časova u Kafe Šupa – na adresi Jug Bogdanova 17b!

Projekat je podržala Evropska omladinska fondacija (European Youth Foundation) kroz Savet Evrope.