Vršnjačka onlajn podrška

U okviru projekta “Bolji pristup za bolju poziciju”, Re Generacija sprovodi program vršnjačke online podrške namenjene mladima! 

Počev od jula pa sve do sredine oktobra, mladima će na raspolaganju biti njihovi vršnjaci, a naši omladinski radnici i radnice, koji će im pružati podršku i informacije i upućivati ih na korisne resurse i dostupne usluge. Ovaj program online vršnjačke podrške usmeren je prvenstveno na pitanja povezana sa pravima mladih u različitim situacijama i kanalima reakcije na njihovo kršenje, ali i pristupom različitim uslugama iz oblasti zdravstvene, socijalne i pravne zaštite. Tako će mladi imati prilike da našim radnicima postave različita pitanja povezana sa upotrebom psihoaktivnih supstanci, prevencijom HIV-a/AIDS-a, mentalnim zdravljem, rodno zasnovanim nasiljem, diskriminacijom i slično. 

Vršnjačka online podrška će se sprovoditi putem Zoom-a, od ponedeljka do subote, u sledećim terminima:

  • Ponedeljak: 17-19, Đorđe
  • Utorak: 12-14, Mirna
  • Sreda: 18-20, Jelena
  • Četvrtak: 12-14, Mirna
  • Petak: 18-20, Jelena
  • Subota:  16-18, Đorđe

Naravno, anonimnost nam je najbitnija, tako da učesnici/e Zoom-u ne moraju da pristupe svojim imenom i prezimenom, ne moraju da koriste ni kameru, ni mikrofon, i mogu da izaberu da li će samo četovati sa svojim vršnjacima, ili žele da pričaju. 

Zoom čekaonica će biti otvorena za sve, ali se podrška održava isključivo između radnika i jednog učesnika i traje maksimalno 30 minuta po osobi. Ako se neko već nalazi u sastanku, učesnici koji budu u čekaonici biće puštani u sastanak nakon kraja prethodne sesije, onim redom kojim su ulazili u čekaonicu. 

Na našim Instagram storijima će biti okačen Meting ID putem kog se može pristupiti Zoom podršci.

Projekat je podržala Evropska omladinska fondacija (European Youth Foundation) kroz Savet Evrope.