Prijave za trening: Marginalizovani mladi, pristup uslugama i ljudska prava

Sa zadovoljstvom Vas pozivamo na učešće u treningu “Marginalizovani mladi, pristup uslugama i ljudska prava” namenjenom organizacijama civilnog društva koje rade (i) sa mladima koji koriste droge, mladima pod povećanim rizikom i marginalizovanim grupama mladih uopšte, koji sprovodimo u okviru projekta “Bolji pristup za bolju poziciju”. Ovaj trening je namenjen podizanju kapaciteta, tj. kompetencija osoba koje rade u organizacijama civilnog društva koje rade direktno sa marginalizovanim grupama mladih i mladima pod povećanim rizikom. Trening će biti posvećen pitanju pristupa uslugama, odnosno njihovoj dostupnosti i pristupačnosti za marginalizovane grupe mladih, kao i sprečavanju ili reakciji na eventualne povrede određenih prava prilikom pristupanja različitim vrstama usluga.

Ako radite direktno sa mladima u riziku i marginalizovanim mladima, i želite da steknete više znanja o tome koja su prava ovih mladih u kontekstu različitih usluga i službi, pomoću kojih mehanizama mogu da ostvare ta prava, ali i pomoću kojih mehanizama mogu/je najbolje da reaguju ako ta prava budu povređena, ovo je trening za vas!

Trening će se održati u četvrtak 9. i u petak 10. novembra u Kući ljudskih prava, na adresi Kneza Miloša 4, u Beogradu. Učesnicima koji dolaze izvan Beograda biće obezbeđen smeštaj 8. i 9. novembra i biće im refundirani putni troškovi. 

Za učešće u treningu se možete prijaviti pomoću ovog linka, rok za prijavu je petak 3. novembar, a za sva dodatna pitanja vam stojimo na raspolaganju. 

Projekat je podržala Evropska omladinska fondacija (European Youth Foundation) kroz Savet Evrope.