SAVE THE DATE: Promocija rezultata projekta “Mladi za mlade da zajedno rade”

Bezbednost mladih u noćnom životu tema je od izuzetnog značaja za većinu mladih, a često biva zanemarena. NVO Re Generacija već dugi niz godina kroz svoj rad ovu temu stavlja u fokus svojih projekata i programa namenjenih sistemskom pristupu ovoj temi. Stoga Vas sa zadovoljstvom pozivamo na događaj povodom promocije izveštaja o rezultatima istraživanja i Priručnika za učestvovanje u javnim politikama za organizacije koje rade sa mladima koji učestvuju u noćnom životu i marginalizovanim mladima, koji će se održati 25. januara 2024. godine u prostorijama Kancelarije za borbu protiv droga, na adresi Palata Srbija, sa početkom u 10h. Događaj organizuje NVO Re Generacija u saradnji sa projektnim partnerima, a uz podršku Mreže za politike prema drogama u jugoistočnoj Evropi (DPNSEE) i Kancelarije za borbu protiv droga. 

Istraživanje je sprovedeno, a Priručnik izrađen, u okviru projekta “Mladi za mlade da zajedno rade”. Projekat za cilj ima podizanje kapaciteta i kompetencija regionalnih omladinskih organizacija koje rade sa mladima koji učestvuju u noćnom životu i/ili koriste droge, odnosno mladima u riziku i marginalizovanim ili ranjivim grupama mladih, za participaciju u omladinskim politikama i zagovaranje za reformu javnih politika. 

Kako je okosnica ovog projekta bila razmena znanja i iskustava između organizacija koje se bave sličnom tematikom na regionalnom nivou, ovom prilikom će sve tri partnerske oranizacije na projektu – NVO Re Generacija iz Beograda, udruga Terra iz Rijeke i organizacija HOPS iz Skopja – zajednički predstaviti aktivnosti i rezultate projekta. 

Agenda događaja je dostupna ovde.

Svoje mesto možete rezervisati do srede 24. januara u 12h popunjavanjem ovog prijavnog formulara

Finasirano sredstvima Evropske unije. Izneseni stavovi i mišljenja su stavovi i mišljenja autora i ne moraju se podudarati sa stavovima i mišljenjima Evropske unije ili Evropske izvršne agencije za obrazovanje i kulturu (EACEA). Ni Evropska unija ni EACEA ne mogu se smatrati odgovornima za njih.