ODRŽANA PROMOCIJA REZULTATA PROJEKTA “MLADI ZA MLADE DA ZAJEDNO RADE”

U četvrtak 25. januara u Palati Srbija, u prostorijama Kancelarije za borbu protiv droga, sa početkom u 10 časova, održana je promocija rezultata projekta “Mladi za mlade da zajedno rade”. Kako je ovaj projekat regionalnog karaktera, smatrali smo da ima smisla da se ta njegova dimenzija istakne, pa je događaj organizovan u saradnji sa partnerskim organizacijama i uz prisustvo njihovih predstavnika, a uz podršku Mreže za politike prema drogama u jugoistočnoj Evropi (DPNSEE) i Kancelarije za borbu protiv droga. 

Na ovom događaju smo prisutnim predstavnicima organizacija civilnog društva i javnih institucija predstavili temu i ciljeve projekta, aktivnosti sprovedene u okviru njega, kao i prostignute rezultate. Najveća pažnja je posvećena dvema publikacijama nastalim na projektu, pa su predstavnici iz svake od partnerskih organizacija predstavili najpre rezultate istraživanja sprovedenog u njihovoj državi, a potom i poglavlje “Priručnika za učestvovanje u javnim politikama za organizacije koje rade sa mladima koji učestvuju u noćnom životu i marginalizovanim mladima” za koje su bili zaduženi. 

Osim predstavnika organizacija civilnog društva koje rade sa mladima koji učestvuju u noćnom životu, mladima u riziku i marginalizovanim grupama mladih, događaju su prisustvovali i predstavnici relevantnih državnih institucija i tela na nacionalnom nivou, uključujući predstavnike Ministarstva turizma i omladine, Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Specijalne bolnice za bolesti zavisnosti i Ministarstva prosvete. 

Nakon predstavljanja projekta i publikacija proizašlih iz njega, usledila su završna razmatranja i diskusija o rezultatima istraživanja i Priručniku, ali i samoj temi projekta i njenom značaju. Rezultati projekta su poslužili kao osnov i inspiracija za sagledavanje situacije na terenu kada je reč o bezbednosti mladih u noćnom životu iz više uglova, a zaključci do kojih se došlo naglašavali su potrebu za sveobuhvatnijim istraživanjima na ovu temu i uvođenjem standardizovanog, interdisciplinarnog pristupa temi. 

Finasirano sredstvima Evropske unije. Izneseni stavovi i mišljenja su stavovi i mišljenja autora i ne moraju se podudarati sa stavovima i mišljenjima Evropske unije ili Evropske izvršne agencije za obrazovanje i kulturu (EACEA). Ni Evropska unija ni EACEA ne mogu se smatrati odgovornima za njih.