ODRŽAN ZAVRŠNI SASTANAK PROJEKTA “MLADI ZA MLADE DA ZAJEDNO RADE”

Kako se projekat “Mladi za mlade da zajedno rade” bliži kraju, došao je na red i završni sastanak!

Završni sastanak na projektu “Mladi za mlade da zajedno rade” održan je u Beogradu između 23. i 25. januara. Na ovom sastanku smo se zajedno sa projektnim partnerima – udrugom Terra iz Hrvatske i organizacijom HOPS iz Severne Makedonije – osvrnuli na sprovedene projektne aktivnosti, te razmotrili njihovu učinkovitost, kao i sam tok projekta i naše saradnje. 

Završni sastanak nam je takođe pružio priliku da sagledamo mogućnosti za dalju saradnju i razmenimo ideje za buduće aktivnosti koje bi bile na tragu ovih projekta i njegovih rezultata. Na sastanku je predstavljeno nekoliko veoma dobrih predloga za dalje aktivnosti, programe i projekte u ovom polju, pa smo sigurni da ovo neće biti kraj naše uspešne saradnje na povećanju bezbednosti mladih u noćnom životu! 

Finasirano sredstvima Evropske unije. Izneseni stavovi i mišljenja su stavovi i mišljenja autora i ne moraju se podudarati sa stavovima i mišljenjima Evropske unije ili Evropske izvršne agencije za obrazovanje i kulturu (EACEA). Ni Evropska unija ni EACEA ne mogu se smatrati odgovornima za njih.