Održan inicijalni sastanak projekta “Mladi za mlade da zajedno rade”

Spremni smo da lansiramo projekat “Mladi za mlade da zajedno rade”! 

Između 26. i 28. marta smo u Beogradu održali uvodni sastanak na projektu “Mladi za mlade da zajedno rade”. Tokom sastanka smo se sa projektnim partnerima – organizacijom HOPS iz Severne Makedonije i udrugom Terra iz Hrvatske – dogovorili o osnovnim postavkama projekta i naše saradnje, i već uveliko počeli da pripremamo projektne aktivnosti za sprovođenje, počev od istraživanja. 

Inicijalni sastanak nam je omogućio da utanačimo detalje i protokole koji će učiniti da čitav projekat protekne bez komplikacija. Dogovori do kojih smo došli tokom ovog sastanka omogućiće nam neometanu razmenu iskustva i znanja tokom narednih godinu dana, kao i stvaranje nečeg korisnog za sve organizacije koje rade s mladima u riziku. Pratite nas narednih dana, jer rad na sistemskom odgovoru na potrebe mladih u noćnom životu počinje!

Finasirano sredstvima Evropske unije. Izneseni stavovi i mišljenja su stavovi i mišljenja autora i ne moraju se podudarati sa stavovima i mišljenjima Evropske unije ili Evropske izvršne agencije za obrazovanje i kulturu (EACEA). Ni Evropska unija ni EACEA ne mogu se smatrati odgovornima za njih.