MEDI EYE – u očima medija

Još jedan Support. Don’t punish! događaj je iza nas!

Kao što već znate, svake godine ovaj dan posvećujemo nekoj specifičnoj temi iz oblasti politike prema drogama, a ovaj put rešili smo da se fokusiramo na – medije.

Neretko smo svedoci diskriminišućeg, stigmatizujućeg i dehumanizujućeg načina na koji mediji prenose vesti o drogama, kao i ljudima koji koriste droge. Mediji imaju veliku ulogu u, kako odražavanju, tako i oblikovanju javnog mišljenja, te je ovakvo izveštavanje opasno po već ugroženu i marginalizovanu grupu ljudi, i može nam otežati pristup u cilju smanjenja štete izazvane upotrebom psihoaktivnih supstanci.

Bezbedno i zdravo društvo trebalo bi da budu imperativ za sve, te s toga smatramo da nema mesta senzacionalizmu i degradirajućim stavovima kada su u pitanju zdravlje, bezbednost i životi ljudi

Cilj ovogodišnje kampanje povodom 26 Juna, ali i učešća u globalnoj kampanju Podrži Ne Kažnjavaj, bio je skretanje pažnje na štetne načine obrađivanja i prenošenja tema vezanih za konzumaciju psihoaktivnih supstanci, i otvaranje dijaloga s medijima kako bismo radili na promeni ustaljenog narativa i zajedno krenuli ka otvorenijem i bezbednijem razgovoru na ove teme, kao i dalje povezivanje i planiranje rada u pravcu poboljšanja već mapiranog problema. 

Ove godine, pred sglavn događaj, na našim društvenim mrežama, lansirali smo kampanju tokom koje smo analizirali devet naslova koje smo imali prilike da čitamo prethodnih godina.

Iako zaista postoji previše naslova koje smo mogli analizirati, smatramo da su ovih devet odličan primer različitih načina na koji mediji izveštavaju o drogama i ljudima koji ih koriste, kao i da su podobni za dublju analizu, kako narativa, tako i politika prema drogama, ljudskih prava, ali i potrebnih servisa iz oblasti smanjenja štete.

Kampanju možete ispratiti OVDE 

https://www.instagram.com/p/CQOmG-jJ6fa/
Post kampanje Support Don’t punish. 2021

Kao glavni događaj ove godine, organizovali smo otvoreni razgovor sa predstavnicima medija kao i drugim kolegama i članovima na teme kampanje. Bila nam je velika čast da ugostimo Anne Marie Alves Ćurčić, novinarku Al Jazeera Balkans, i pokretačicu  inicijative Za Tebe #VAZNOJE, Tamaru Urošević, antropološkinju, urednicu portala magazina Karakter, i članicu grupe Novinarke protiv nasilja. Pored njih, pričali smo i sa Irenom Molnar, direktorkom NVO ReGeneracija, kao i Leom Ivaniševićem, psihologom.

U toku panela (ceo live je dostupan na nasoj FB stranici, a delovi izjava biće naknadno objavljeni), sa učesnicima smo pričali kako o politikama prema drogama, i narativu o drogama i korisnicima koji se plasira u medijima, tako i o dogovornosti medija, iskustvima sa kršenjem novinarskog kodeksa, ali i uticaju i posledicama koji štetni narativ, stigmatizacija i marginalizacija imaju na same korisnike droga, ali i na institucije koje sa korisnicima rade stoga i na celokupno društvo.


Ovo tek početak naših zajednićkih napora da se već ustaljen, i nažalost normalizovan narativ u medijima promeni, te u budućnosti od nas možete očekivati malo više akcije na ove teme, i, nadamo se, primenjivanja solucija o kojima smo pričali i koje smo ponudili 26. juna.