EVAWUD22 – Izveštaj

Nakon uspešno sprovedene kampanje “Izgubljene u sistemu”, koja je kao polaznu osnovu imala ideju da skrenemo pažnju da bez prethodno analiziranih podataka ne možemo da kreiramo politike i programe zasnovane na dokazima,  pozovemo  institucije i organizacije da pristupe sistematičnom prikupljanju podataka, analizi potreba i prilagođavanju usluga, pristupa i protokola ženama koje koriste droge, kako bi svoje usluge prilagodili potrebama žena, stigao je i izveštaj o ostalim aktivnostima koje su druge organizacije sprovodile u okviru EVAWUD22 kampanje. 

 

Izveštaj na engleskom dostupan je za preuzimanje na ovom linku.