Smernice za unapređenje Sistema za rano upozoravanje na nove psihoaktivne supstance i uspostavljanje Sistema za servise testiranja droga

Smernice za unapređenje Sistema ranog upozoravanja u slučaju pojave novih psihoaktivnih supstanci i uspostavljanje Sistema za sprovođenje programa testiranja droga nastale su u okviru projekta #DAZNAMŠTARADIM koji Nevladina Organizacija Re Generacija sprovodi kroz program malih grantova “Smanjenje štete 2.0” koju dodeljuje Evroazijska Mreža za Smanjenje Štete (EHRA) kao deo Međunarodnog konzorcijuma za smanjenje štete, finansiranog od strane Robert Carr fondacije za mreže organizacija civilnog društva, koji je strateški podržan od Kancelarije za borbu protiv droga Vlade Republike Srbije.


Projekat #DAZNAMŠTARADIM je u svom prvobitnom obliku bio medijska kampanja kao reakcija na smrt četvoro tinejdžera u Srbiji leta 2018 godine za koje se sumnja da su koristili ekstazi, a da bi kasnije izrastao u projekat usmren na zagovaračke aktivnosti o novim psihoaktivnim supstancama.


Nevladina Organizacija Re Generacija kontinuirano radi na podizanju svesti o pojavi novih psihoaktivnih supstanci u Republici Srbiji, kao i o pojavi supstanci koje su tradicionalne ali potentnije nego što je to bilo ranije. Stoga, smatramo da su programi testiranja droga neophodni, kako bi preventirali neželjene smrtne ishode ali i kako bi Sistem za rano upozoravanje mogao biti dopunjen podacima sa terena sa ciljem kreiranja odgovarajućih servisa i odgovora na rizike izazvane pojavom NPS.

U skladu sa članom 4a, Zakona o psihoaktivnim i kontrolisanim supstancama (“Sl. glasnik RS”, br. 99/2010 i 57/2018), a u okviru neposredne saradnje sa Kancelarijom za borbu protiv droga Vlade Republike Srbije, kao i posredne saradnje sa Centrom za monitoring droga i bolesti zavisnosti Ministarstva zdravlja, Nevladina Organizacija Re Generacija predlaže ove smernice.

Dokument možete preuzeti OVDE