Priručnik za rad sa decom i porodicama u kojima roditelji koriste psihoaktivne supstance

Priručnik za rad sa decom i porodicama u kojima roditelji koriste psihoaktivne supstance napisan je u okviru i za potrebe projekta NVO Re Generacije “Inicijativa za bezbrižno odrastanje”, finansiranog od stane Sekretarijata za obrazovanje i dečiju zaštitu i Opštine Čukarica.

Dostupan na ovom linku.