Upitnik – Zdravlje i psihoaktivne supstance

Ukoliko koristiš psihoaktivne supstance (ne zaboravi – i alkohol je psihoaktivna supstanca 😉 ), zanima nas da li i kako brineš o svom zdravlju!

Upitnik je kratak i potpuno anoniman, a više informacija o istraživanju imaš u sledećim redovima. 

Ovakava istraživanja nam omogućavaju da unapredimo svoje usluge i bolje odgovorimo na tvoje potrebe, tako da zaista cenimo odvojeno vreme!

Od svog nastanka Re Generacija kao primarnu aktivnosti sprovodi istraživanja, kao alat za prikupljanje podataka na osnovu kojih dalje sprovodi svoje zagovaračke aktivnosti i kreira programe koji bi odgovorili na problem ciljne populacije sa kojom radimo, unapredili dostupnost potrebnih servisa sa krajnjim ciljem unapređenja javnog zdravlja, te očuvanja mentalnog i fizičkog zdravlja pojedinaca koji koriste psihoaktive supstance u Republici Srbiji.

Kontinuirano sakupljamo podatke o načinima upotrebe psihoaktivnih supstanci i vezom sa zdravljem, stoga je ovo istraživanje kreirano za potrebe procene znanja i iskustava u vezi sa njihovom upotrebom i odnosom prema zdravlju. Ove godine posebno smo fokusirani na pitanja u vezi sa upotrebom novih psihoaktivnih supstanci, te pitanja postavljamo radi procene njihove dostupnosti u Srbiji, u okviru istraživanja koje sprovodimo na projektu SCANNER koji se finansira iz fondova EU. Podatke na ova pitanja obradiće organizacija VAD, a biće im prosleđeni poverljivim kanalima, poštujući prava o zaštiti podataka EU (GDPR) i Republike Srbije, kao i najviših etičkih standrarda u prikupljanju i obradi podataka.

Ovaj upitnik je potpuno anoniman, a Vaše učešće je dobrovoljno i ne nosi sa sobom bilo kakve predviđene rizike niti koristi. Za popunjavanje upitnika potrebno vam je 5 do 7 minuta.

Ukoliko imate ikakvih pitanja o ovom istraživanju, molimo Vas da kontaktirate: Irenu Molnar, koordinatorku projekta u Srbiji – irena@regeneracija.org