Istraživanje stavova o legalizaciji kanabisa u Srbiji
U Okviru projekta koji je podržan od strane Youth Organizations for Drug Action in Europe Re Generacija je sprovela online istraživanje o stavovima prema legalizaciji kanabisa u Srbiji. Infograf predstavlja rezultate istraživanja!
Podršku za prikupljanje podataka i promocijzu istraživanja pružila je Inicijativa za Promenu Zakonske Regulative Kanabisa – IRKA!