Podržite rad Re Generacije donirajući novac za
unapređenje programa aktivnosti koje organizacija sprovodi

DONACIJE U DINARIMA

Broj računa: 160-0000000389540-15

Primalac: Nevladina organizacija Re Generacija,

Svetog Klimenta 3, Beograd

Svrha uplate: Donacija Nevladinoj organizaciji Re Generacija

Šifra plaćanja: 189 za uplate u novcu, 289 za uplate preko računa