Završna konferencija povodom projekta “Dobre politike za dobro društvo”

Pozivamo Vas na završnu konferenciju projekta “Dobre politike za dobro društvo”. Konferencija će biti održana u petak, 1. septembra 2023. godine, u prostoru Miljenko Dereta, na adresi Dobračina 55, sa početkom u 9:30 časova.

Na konferenciji će biti predstavljeni tema i ciljevi projekta “Dobre politike za dobro društvo”, kao i njegovi rezultati. Biće detaljno predstavljeni rezultati istraživanja i dve publikacije nastale u okviru ovog projekta – Sistem upućivanja na organizacije civilnog društva koje rade sa mladima i Džepni vodič za komunikaciju sa mladima, čije primerke ćete moći besplatno da preuzmete na konferenciji. Nakon toga će biti prikazan i zagovarački film nastao u okviru ovog projekta, a potom će uslediti multisektorska panel diskusija “Socijalna zaštita i mladi pod povećanim rizikom – gde smo i kuda dalje?”.

Agenda konferencije dostupna je ovde.

 

Molimo Vas da svoje prisustvo konferenciji potvrdite putem ovog linka.

Biće moguća refundacija troškova učesnicimma koji nisu iz Beograda.

 

Rok za prijave: 30. avgust.

 

Ukoliko su Vam potrebne dodatne informacije, možete nam se obratiti na mejl info@regeneracija.org

 

Projekat Dobre politike za dobro društvo realizuje se u okviru programa podrške javnom zagovaranju Pokret Polet, koji finansira Evropska unija, a sprovodi Trag fondacija u partnerstvu sa Centrom za socijalnu politiku i u saradnji sa Koalicijom za razvoj solidarne ekonomije – KoRSE. Za sadržinu ovog materijala isključivo je odgovorna NVO Re Generacija i ta sadržina nipošto ne izražava zvanične stavove Evropske unije. #EUzaTEBE

Projekat je strateški podržala Kancelarija za borbu protiv droga Vlade republike Srbije.