Upitnik za stručnjake u oblasti socijalne zaštite

Da li ste zaposleni u sistemu socijalne zaštite? Da li radite u organizaciji civilnog društva i u okviru svog rada pružate usluge iz oblasti socijalne zaštite? Da li ste student/kinja završne godine studija socijalnog rada, prevencije i tretmana poremećaja ponašanja, psihologije, pedagogije ili andragogije? Ako je vaš odgovor na bilo šta od navedenog potvrdan – potrebni su nam uvidi koje samo vi možete da pružite!

Re Generacija sprovodi projekat pod nazivom “Dobre politike za dobro društvo”, čiji je cilj pokretanje razgovora između donosilaca odluka, zaposlenih u sistemu socijalne zaštite i organizacija civilnog društva, kako bismo doprineli unapređenju znanja zaposlenih u socijalnoj zaštiti i usluga socijalne zaštite koji se odnose na mlade u riziku od upotrebe psihoaktivnih supstanci i koji su zato u riziku od socijalnog isključivanja. 

Radi unapređenja programa, edukacije i usluga usmerenih na ove mlade neophodan nam je uvid u vaša iskustva, znanja, stavove i mišljenja. Potrebe, nedostatke i prostor za poboljšanje znanja i usluga koji se odnose na mlade u riziku od upotrebe psihoaktivnih supstanci i u riziku od socijalnog isključivanja zbog upotrebe psihoaktivnih supstanci u oblasti sistema socijalne zaštite možemo ispravno sagledati jedino uz vaše učešće.

Ukoliko želite da se uključite, podelite s nama svoje viđenje situacije i doprinesete boljem odgovoru sistema socijalne zaštite na potrebe mladih koji su u riziku od upotrebe psihoaktivnih supstanci i koji su zato u riziku od socijalnog isključivanja – popunite ovaj upitnik!

Projekat Dobre politike za dobro društvo realizuje se u okviru programa podrške javnom zagovaranju Pokret Polet, koji finansira Evropska unija, a sprovodi Trag fondacija u partnerstvu sa Centrom za socijalnu politiku i u saradnji sa Koalicijom za razvoj solidarne ekonomije – KoRSE. Za sadržinu ovog materijala isključivo je odgovorna NVO Re Generacija i ta sadržina nipošto ne izražava zvanične stavove Evropske unije. #EUzaTEBE

Projekat je strateški podržala Kancelarija za borbu protiv droga Vlade Republike Srbije.