Trening – Rad sa mladima pod povećanim rizikom od upotrebe psihoaktivnih supstanci

Trening za stručnjake u oblasti socijalne zaštite u okviru projekta “Dobre politike za dobro društvo” održaće se 9. juna u Centru za socijalni rad “Solidarnost” u Kragujevcu, s početkom u 10 časova.

Kako preliminarni rezultati istraživanja sprovedenog u okviru ovog projekta pokazuju da se preko 95% ispitanih stručnjaka u oblasti socijalne zaštite barem nekada susreće sa mladima u riziku u vezi sa upotrebom psihoaktivnih supstanci, skoro 73% njih smatra da je rad sa mladima iz ove grupe zahtevniji nego rad sa drugim mladima, a 83.53% njih smatra da nema dovoljno znanja i resursa u okviru svoje institucije ili organizacije za rad sa ovim mladima; takođe, skoro polovina njih nije imala posebnu edukaciju o drogama i programima prevencije, tek četvrtina njih je imala edukaciju o programima smanjenja štete, a čak više od 98% misli da bi razvijanje usluga za mlade pod rizikom i sistema upućivanja na organizacije civilnog društva koje rade sa ovom populacijom olakšalo rad centara za socijalni rad.

Na osnovu ovih podataka, NVO Re Generacija je osmislila trening koji će stručnjacima u oblasti socijalne zaštite obezbediti više znanja i resursa za rad sa mladima u riziku u vezi sa upotrebom psihoaktivnih supstanci. Ako želite da naučite nešto o psihoaktivnim supstancama, obrascima njihove upotrebe među mladima i pratećim rizicima, te programima i uslugama smanjenja štete, ali i pristupu u komunikaciji s mladima na ove teme, ovo je trening za vas! Tokom njega ćete steći znanja i veštine za rad sa mladima u riziku i otkriti efikasne načine da umanjite rizike sa kojima se ovi mladi susreću.

Kako je broj učesnika ograničen na 20, prijave će biti zatvorene kada ovaj broj bude dostignut. Takođe, kako bismo omogućili učestvovanje što većeg broja polaznika iz različitih centara, molimo da se prijavi jedan učesnik po centru.

Prijavite se preko ovog linka , a učesnici će naknadno dobiti više detalja u vezi sa održavanjem treninga i detaljnu agendu!

Projekat Dobre politike za dobro društvo realizuje se u okviru programa podrške javnom zagovaranju Pokret Polet, koji finansira Evropska unija, a sprovodi Trag fondacija u partnerstvu sa Centrom za socijalnu politiku i u saradnji sa Koalicijom za razvoj solidarne ekonomije – KoRSE. Za sadržinu ovog materijala isključivo je odgovorna NVO Re Generacija i ta sadržina nipošto ne izražava zvanične stavove Evropske unije. #EUzaTEBE