Poziv na Inicijalni sastanak povodom projekta “Dobre Politike za Dobro Društvo”

Inicijalni sastanak u okviru projekta “Dobre politike za dobro društvo” održaće se u utorak 4. aprila, s početkom u 11 časova, u Palati Srbija, Bulevar Mihajla Pupina 2, Istočni ulaz, sala 233, II sprat. 

Iako su mladi prepoznati kao grupa pod posebnim rizikom kada je u pitanju upotreba psihoaktivnih supstanci, u okviru sistema socijalne zaštite postoji manjak njima namenjenih servisa, kao i edukacija i protokola za rad sa ovom kategorijom mladih.
Upravo zato, cilj ovog projekta jeste pokretanje razgovora između donosilaca odluka, organizacija civilnog društva i zaposlenih u socijalnoj zaštiti u pravcu kreiranja boljih politika usmerenih na mlade, te unapređenja znanja zaposlenih u socijalnoj zaštiti i samih usluga socijalne zaštite koje se odnose na mlade u riziku od upotrebe psihoaktivnih supstanci i koji su zato u riziku od socijalnog isključivanja, kao i da programi smanjenja štete budu prepoznati kao usluge sistema socijalne zaštite u Programu o sprečavanju zloupotrebe droga 2023 – 2027.

Pored predstavljanja aktivnosti projekta, sastanak će imati za cilj da obezbedi prostor za diskusiju, pokrene pitanja, i otvori mogućnosti za međusektorsku saradnju, te bi nam veoma značilo ako biste mogli da se priključite razgovoru, i da zajedno načinimo prvi korak ka boljem pristupu mladih uslugama socijalne zaštite.

Molimo vas da se za prisustvo na sastanku prijavite putem sledećeg linka.
Rok za prijave je petak 02. april, do ponoći.
Detaljna agenda se nalazi ovde.

Nadamo se da ćete se odazvati pozivu na ovaj sastanak, i da ćemo zajedničkim radom i razmenom iskustava i ideja sistem socijalne zaštite učiniti pristupačnijim za mlade u riziku.

Projekat “Dobre politike za dobro društvo” realizuje se u okviru programa podrške javnom zagovaranju Pokret Polet, koji finansira Evropska unija, a sprovodi Trag fondacija u partnerstvu sa Centrom za socijalnu politiku i u saradnji sa Koalicijom za razvoj solidarne ekonomije – KoRSE.
Projekat je strateški podržan od strane Kancelarije za borbu protiv droga Vlade Republike Srbije. 

Za sve dodatne informacije možete nam se obratiti putem mejla info@regeneracija.org, ili koordinatoru projekta Stefanu Pejiću, +381668877880