Održan trening za rad sa mladima pod povećanim rizikom od upotrebe psihoaktivnih supstanci

U okviru projekta “Dobre politike za dobro društvo” razvijen je i održan trening za stručnjake u oblasti socijalne zaštite pod nazivom “Rad sa mladima pod povećanim rizikom od upotrebe psihoaktivnih supstanci”. Pilot trening je održan 9. juna 2023. godine, u Centru za socijalni rad “Solidarnost” u Kragujevcu. 

Nakon dobrodošlice, registracije i upoznavanja sa učesnicima treninga, projektni menadžer Stefan Pejić održao je predavanje o osnovnim konceptima kada je reč o zakonskom okviru i psihoaktivnim supstancama uopšte, nakon čega je koordinatorka za komunikacije i zagovaranje na projektu Nina Šašić predstavila postojeće podatke o upotrebi psihoaktivnih supstanci kod mladih i udruženim rizicima. Ovaj, prvi, deo treninga završen je radionicom “Moja loša navika”, pomoću koje su polaznici imali prilike da sagledaju sopstvene obrasce ko-zavisnih ponašanja. 

U drugom delu treninga, Nina Šašić je izložila osnove odgovarajućeg pristupa, jezika i načina komunikacije sa mladima, nakon čega je usledila pauza za ručak. Potom je Marija Petrović, edukatorka i istraživačica na ovom projektu, iz perspektive stručnjakinje u oblasti socijalne zaštite govorila o radu sa mladima pod povećanim rizikom, dostupnim resursima i početnoj tački. Trening je završen radionicom “Praznine u uslugama i kako ih premostiti”, u okviru koje su polaznici treninga sastavljali plan aktivnosti za situacije inspirisane stvarnim slučajevima. 

Osim što je pomogao u povećanju kompetencija polaznika za rad sa mladima pod povećanim rizikom od upotrebe psihoaktivnih supstanci, pilot trening je i pokrenuo diskusiju o samoj temi projekta i treninga, te je iznedrio pojedine vrlo zanimljive uvide nastale razmenom iskustava i mišljenja između zaposlenih u sistemu socijalne zaštite i civilnog sektora. Ovi uvidi biće uvršteni u analizu teme projekta i iskorišćeni za unapređenje i upotpunjavanje daljih aktivnosti na projektu. 

Projekat Dobre politike za dobro društvo realizuje se u okviru programa podrške javnom zagovaranju Pokret Polet, koji finansira Evropska unija, a sprovodi Trag fondacija u partnerstvu sa Centrom za socijalnu politiku i u saradnji sa Koalicijom za razvoj solidarne ekonomije – KoRSE. Za sadržinu ovog materijala isključivo je odgovorna NVO Re Generacija i ta sadržina nipošto ne izražava zvanične stavove Evropske unije. #EUzaTEBE