Održan inicijalni sastanak povodom projekta “Dobre politike za dobro društvo”

U okviru projekta “Dobre politike za dobro društvo” u sredu 04.04. U Palati Srbija, održan je Inicijalni sastanak sa donosiocima odluka, predstavnicima organizacija civilnog društva i pripadnicima ciljne grupe.

Uvodnu reč je dala izvršna direktorka NVO Re Generacija, Irena Molnar, a nakon toga su se prisutnima obratile Branislava Cincarević ispred Kancelarije za borbu protiv droga Vlade Republike Srbije i Milica Kezić Marčić ispred Trag fondacije.

Na sastanku je koordinator projekta Stefan Pejić predstavio ciljeve i aktivnosti projekta, potom je rezultate preglednog istraživanja koje je sproveo predstavio Ilija Ostojić, mladi istraživač dodeljen našoj organizaciji u okviru programa, a pristupe u komunikacijskim i zagovaračkim aktivnostima je predstavila koordinatorka za komunikacije i zagovaranje Nina Šašić. Marija Petrović, socijalna radnica, istraživačica i edukatorka na ovom projektu, predstavila je trenutno stanje u sistemu socijalne zaštite u odnosu na temu projekta i započela razgovor o prilagođenosti i dostupnosti programa sistema socijalne zaštite mladima koji su pod povećanim rizikom od upotrebe psihoaktivnih supstanci i socijalne isključenosti zbog upotrebe psihoaktivnih supstanci, kao i o načinima na koje možemo kroz saradnju organizacija civilnog društva i sistema socijalne zaštite unaprediti odgovor na potrebe mladih u riziku od upotrebe psihoaktivnih supstanci i socijalne isključenosti zbog upotrebe psihoaktivnih supstanci.

Sastanku su prisustvovali/e predstavnici/e Ministarstva turizma i omladine, Pokrajinskog zavoda za socijalnu zaštitu, Ministarstva zdravlja i Centra za socijalni rad “Dunav” iz Inđije, ali i predstavnici/e organizacija civilnog društva.

Smatramo izuzetno bitnom činjenicu da su razgovor o opterećenosti sistema i edukaciji zaposlenih, ali i razvijenosti i geografskoj raspoređenosti usluga u okviru sistema, pokrenuli sami zaposleni u sistemu socijalne zaštite. Oni su naglasili i da je sistem socijalne zaštite najspremniji da razume položaj mladih u riziku od upotrebe psihoaktivnih supstanci i socijalnog isključivanja zbog upotrebe psihoaktivnih supstanci, ali i da je poverenje u sistem socijalne zaštite narušeno načinom medijskog izveštavanja o pitanjima koja se tiču sistema, kao i da višestrukost uloga zaposlenih u socijalnoj zaštiti predstavlja dodatan otežavajući faktor. Tokom razgovora je takođe istaknuta činjenica da se ovaj projekat bavi jednom populacijom koja je po pravilu izložena udruženim rizicima, a koja do sada nije bila zastupljena u inicijativama niti joj je dat prostor da se bori za svoj položaj, što doprinosi vrednosti ovog projekta.

Zaključeno je da su bliska saradnja sistema socijalne zaštite i organizacija civilnog društva, te udruživanje znanja, kapaciteta i iskustava u ova dva sektora, jedini način da se poboljša odgovor na potrebe mladih u riziku od upotrebe psihoaktivnih supstanci i socijalnog isključivanja zbog upotrebe psihoaktivnih supstanci.

Projekat Dobre politike za dobro društvo realizuje se u okviru programa podrške javnom zagovaranju Pokret Polet, koji finansira Evropska unija, a sprovodi Trag fondacija u partnerstvu sa Centrom za socijalnu politiku i u saradnji sa Koalicijom za razvoj solidarne ekonomije – KoRSE. Za sadržinu ovog materijala isključivo je odgovorna NVO Re Generacija i ta sadržina nipošto ne izražava zvanične stavove Evropske unije. #EUzaTEBE
Projekat je strateški podržala Kancelarija za borbu protiv droga Vlade republike Srbije.