Džepni vodič za komunikaciju s mladima

Da li se u svom radu često susrećete sa mladima u riziku, ali vam je potrebno više informacija o tome kako im pristupiti i kako komunicirati s njima? Ako je tako, onda je baš naš Džepni vodič za komunikaciju sa mladima za vas!

U ovom vodiču naći ćete detaljno objašnjenje o tome ko su mladi u riziku, kako da utvrdite kojim su i kolikim rizicima oni izloženi, ali i kako da pristupite razgovoru s njima u cilju izgradnje odnosa poverenja između mladih i vas ili sistema u okviru kog radite. 

Svoj besplatan primerak Džepnog vodiča za komunikaciju sa mladima možete preuzeti ovde

Projekat Dobre politike za dobro društvo realizuje se u okviru programa podrške javnom zagovaranju Pokret Polet, koji finansira Evropska unija, a sprovodi Trag fondacija u partnerstvu sa Centrom za socijalnu politiku i u saradnji sa Koalicijom za razvoj solidarne ekonomije – KoRSE. Za sadržinu ovog materijala isključivo je odgovorna NVO Re Generacija i ta sadržina nipošto ne izražava zvanične stavove Evropske unije. #EUzaTEBE

Projekat je strateški podržala Kancelarija za borbu protiv droga Vlade republike Srbije.