SAVE THE DATE: Promocija rezultata projekta “Mladi za mlade da zajedno rade”

Bezbednost mladih u noćnom životu tema je od izuzetnog značaja za većinu mladih, a često biva zanemarena. NVO Re Generacija već dugi niz godina kroz svoj rad ovu temu stavlja u fokus svojih projekata i programa namenjenih sistemskom pristupu ovoj temi. Stoga Vas sa zadovoljstvom pozivamo na događaj povodom promocije izveštaja o rezultatima istraživanja i […]

Održan trening “Marginalizovani mladi, pristup uslugama i ljudska prava”

U okviru projekta “Bolji pristup za bolju poziciju” razvijen je i održan trening za predstavnike organizacija koje rade sa marginalizovanim grupama mladih pod nazivom “Marginalizovani mladi, pristup uslugama i ljudska prava”. Ovaj dvodnevni trening održan je 9. i 10. novembra 2023. godine, u biblioteci Kuće ljudskih prava i demokratije u Beogradu.  Prvog dana treninga smo, […]

Bolji pristup za bolju poziciju: Smernice za rad sa marginalizovanim mladima

Ko su mladi u riziku i kojim su rizicima izloženi? Šta je dostupnost usluga, a šta njihova pristupačnost – i kako (i zašto) ih prilagoditi marginalizovanim zajednicama? Šta su ljudska prava i čemu služe? Kako prepoznati diskriminaciju i šta učiniti kada su nečija prava narušena? Odgovore na ova i mnoga druga pitanja naći ćete u […]

Da se razumemo u startu

Glavna tema našeg projekta “Bolji pristup za bolju poziciju” jesu diskriminacija, nasilje i kršenje ljudskih prava s kojima se susreću mladi iz marginalizovanih i osetljivih društvenih grupa, naročito kada pristupaju određenim zdravstvenim ili socijalnim uslugama. Zato je sada trenutak za tradicionalni pregled osnovnih pojmova! Pošto smo već u ranijim blog postovima, nevezanim za ovaj projekat, […]

Završna konferencija povodom projekta “Dobre politike za dobro društvo”

Pozivamo Vas na završnu konferenciju projekta “Dobre politike za dobro društvo”. Konferencija će biti održana u petak, 1. septembra 2023. godine, u prostoru Miljenko Dereta, na adresi Dobračina 55, sa početkom u 9:30 časova. Na konferenciji će biti predstavljeni tema i ciljevi projekta “Dobre politike za dobro društvo”, kao i njegovi rezultati. Biće detaljno predstavljeni […]

Socijalna zaštita i mladi u riziku – Rezultati istraživanja

Koliko su usluge sistema socijalne zaštite prilagođene mladima u riziku u vezi sa upotrebom psihoaktivnih supstanci? Koliko mladi imaju poverenja u sistem socijalne zaštite?  Kakva su znanja i veštine potrebni zaposlenima u sistemu socijalne zaštite kako bi bolje odgovorili na potrebe mladih u riziku?  Odgovore na ova, ali i mnoga druga, pitanja možete naći u […]

Održan trening “Koncepti bezbednosti u noćnom životu”

Tokom prošle nedelje je u okviru projekta “Mladi za mlade da zajedno rade” održan prvi trening, pod nazivom “Koncepti bezbednosti u noćnom životu”. S ciljem razmene iskustava i međusobne izgradnje kapaciteta deljenjem znanja i primera dobre prakse, udruga Terra je u Rijeci organizovala trening u trajanju od pet dana: od 14. do 18. juna 2023. […]

Održan trening za rad sa mladima pod povećanim rizikom od upotrebe psihoaktivnih supstanci

U okviru projekta “Dobre politike za dobro društvo” razvijen je i održan trening za stručnjake u oblasti socijalne zaštite pod nazivom “Rad sa mladima pod povećanim rizikom od upotrebe psihoaktivnih supstanci”. Pilot trening je održan 9. juna 2023. godine, u Centru za socijalni rad “Solidarnost” u Kragujevcu.  Nakon dobrodošlice, registracije i upoznavanja sa učesnicima treninga, […]

Trening – Rad sa mladima pod povećanim rizikom od upotrebe psihoaktivnih supstanci

Trening za stručnjake u oblasti socijalne zaštite u okviru projekta “Dobre politike za dobro društvo” održaće se 9. juna u Centru za socijalni rad “Solidarnost” u Kragujevcu, s početkom u 10 časova. Kako preliminarni rezultati istraživanja sprovedenog u okviru ovog projekta pokazuju da se preko 95% ispitanih stručnjaka u oblasti socijalne zaštite barem nekada susreće […]

Održan Okrugli sto povodom projekta “Dobre Politike za Dobro Društvo”

U okviru projekta “Dobre politike za dobro društvo” u petak 12.05. u Palati Srbija, održan je Okrugli sto u kome su na kom su predstavljeni preliminarni rezultati istraživanja o dostupnosti i pristupačnosti usluga sistema socijalne zaštite mladima u riziku u vezi sa upotrebom psihoaktivnih supstanci, sprovedenog u okviru ovog projekta. Na sastanku je koordinator projekta […]