European Drug Policy Initiative

European Drug Policy Initiative

Evropska inicijativa za politike prema drogama (European Drug Policy Initiative – EDPI)  je projekat  Mađarske unije za građanske slobode (Hungarian Civil Liberties Union) koji se sporvodi u saradnji sa profesionalcima i nevladinim organizacijama iz šest evropskih zemalja: Bugarske, Mađarske, Poljske, Portugala, Rumunije i Srbije. Ove zemlje su odabrane kako bi odrazili raznolikost nacionalnih politika o drogama i geopolitičkih karakteristika koje postoje u Evropskoj uniji i kao i zemljama kandidatima. Bugarska i Poljska predstavljaju nove zemlje članice s restriktivnom politikom prema drogama, dok se za starije zemlje poput Portugala smatra da imaju liberalniji pristup. Nacionalne politike vezane za droge ne mogu se razlikovati koristeći podelu istok / zapad koja postoji u EU. Na primer, Švedska je poznata po demokratskom društvu blagostanja, ali ima tradicionalno restriktivan odnos prema psihoaktivnim supstancama. S druge strane, Češka Republika, izdržavajući decenijama pod totalitarnim režimom, sada podržava relativno liberalnu politiku prema drogama.
Cilj projekta je unapređenje reforme politike prema drogama u Evropskoj Uniji razvijanjem alata za zagovaranje na nacionalnom i međunarodnom nivou:

  • istraživanja javnog mnjenja
  • videozapisi o pitanjima nacionalnih politika prema drogama
  • rad sa medijima (poboljšanje medijske pokrivenosti nacionalnih / međunarodnih kampanja) 
  • dosezanje političkih stranaka – ciljanje međunarodnih foruma za donošenje odluka (npr. foruma UN i EU)

Imamo velike količine dokaza, što o štetnim nenamernim posledicama postojećih politika kontrole droga, tako i o efikasnosti alternativnih mera kao što su programi smanjenja štete. Međutim, mainstream društvo ne čuje glasove profesionalaca i nevladinih organizacija. EDPI ima za cilj sprovođenje promena politika s fokusirajući se na medijske kampanje. Povezuje metode PR-a i  pokušava koristiti moderne alate za komunikaciju i oglašavanje, novih inovativnih odgovora na probleme vezane za droge, mobilizuje zajednice korisnika droga da izađu iz ormara. Iako se Evropa u geografskom smislu smatra malom u poređenju sa Sjedinjenim Državama, zbog kulturnih i jezičkih barijera teže je podići svest o neophodnosti reforme politike prema drogama.

 EDPI je podržan Globalnim programom za politika prema drogama Instituta za otvoreno društvo (OSI) i Fondacije zdravorazumske politike za droge

Trenutni EDPI partneri: Bugarska, Mađarska, Poljska, Portugal, Rumunija, Srbija
Bivši EDPI partneri: Danska, Švedska, Holandija, Češka

U okviru ovog projekta Nevladina organizacije Re Generacija je sporvela nebrojeno mnogo aktivnosti u okviru kojih je sprovela 

  • 2 istraživanja: „Policy Responses to New Psychoactive Substances“. i „Impact of economic crisis on suistanbuility of harm reduction programs in Europe“.