Hajde da pričamo o drogma – Završni događaj, film i vodič

Nevladina organizacija Re Generacija organizovala je u četvrtak, 26. maja Završni događaj u Palati Srbija povodom završetka projekta “Hajde da pričamo o drogama: Nove metode komunikacije s mladima

Okruglom stolu prisustvovali su predstavnice i predstavnici Kancelarije za borbu protiv droga Vlade Republike Srbije, predstavnici ministarstava, organizacije civilnog društva, mladi na koje edukacija i politike prema drogama direktno utiču, ali i profesori u srednjim školama.

Projekat je fokusiran na nove metode komunikacije s mladima o drogama, a za cilj je imao podršku omladinskim i vršnjačkim radnicima i edukatorima, terenskim radnicima, kao i profesionalcima iz oblasti smanjenja štete koji direktno rade sa mladima uz inovativne pristupe i metode edukacije o drogama. 

Kako podaci sprovedenog istraživanja u kom je učestvovalo 124 mladih pokazuju, u Srbiji su predavanje o drogama najčešće imali u školi (85.8%) u formi jednokratnog formalnog predavanja (83%), koje je bilo najviše fokusirano na efekte i rizike upotrebe (89.36%) kao i lečenje zavisnosti od droge (43.62%). Čak 78% ispitanika koji su učestvovali u ovom istraživanju smatra da bi edukaciju o drogama trebalo da sprovode specijalizovani savetnici za droge, psiholozi, omladinski radnici, vršnjački konsultanti i stručnjaci iz oblasti zdravstva. Ispitanici su ocenili stečeno formalno obrazovanje o drogama kao nezadovoljavajuće. Naveli su da se u potrazi za informacijama najčešće okreću internetu, prijateljima i medijima, a kao glavne razloge zbog kojih nemaju poverenja u postojeće programe edukacije o drogama, naveli su: zasnovanost na taktikama zastrašivanja i modelu apstinencije, nedostatak neutralnosti u pristupu, pružanje nepotpunih ili netačnih informacija, kao i nezadovoljavajuć nivo znanja kod predavača. 

Tokom završnog događaja, predstavljene su aktivnosti i rezultati projekta, rezultati istraživanja, kao i vodič za rad sa mladima “Kako komunicirati sa mladima o drogama ”. Vodič je podeljen u tri modula, i predstavlja sveobuhvatni resurs za sve koji rade sa mladima. Prvi modul posvećen je osnovnim pojmovima i politikama prema drogama, smanjenju štete i prevenciji; dok se u drugom nalaze informacije o vršnjačkom radu, teorijskim okvirima ali i planiranju programa kao i veštinama koje edukatori treba da razviju. Treći modul u potpunosti je posvećen  načinima na koje bi se mladima kroz produkciju kratkog i interesantanog video sadržaja mogli približiti rizici upotrebe droga i ponuditi potrebne informacije na lakši i razumljiviji način.

Pored ovih rezultata projekta, premijerno je i prikazan film “Nauči me” nastao tokom projekta, u kom su učestvovali mladi, i koji se bavi pitanjem edukacije o drogama u Srbiji i potrebnim unapređenjima u ovoj oblasti.

Hajde da zajedno napravimo promenu!