Vršnjačka onlajn podrška

Re Generacija pilotira novi program onlajn podrške namenjene mladima! 

Tokom trajanja projekta (zaključno sa 05.01.2023.) mladi će imati priliku da sa svojim vršnjacima, a našim omladinskim radnicama i radnicima popričaju o smanjenju štete pri upotrebi psihoaktivnih supstanci, prevenciji HIV/AIDS, mentalnog zdravlja, rodno zasnovanog nasilja, a naš mladi tim ih može i uputiti na druge usluge ukoliko učesnici/e smatraju da su im one potrebne. Moći će da saznaju kako da budu bezbedniji u noćnom životu, kako da očuvaju svoje zdravlje, kako da reaguju ukoliko primete da nekome nije dobro, ili da je u potencijalno nasilnoj situaciji, i naravno, mogu dobiti podršku i savete ukoliko se njima nešto desilo.

Onlajn podrška će se sprovoditi putem Zoom-a, utorkom i četvrtkom od 18h do 22h.

Naravno, anonimnost nam je najbitnija tako da učesnici/e Zoom-u ne moraju da pristupe svojim imenom i prezimenom, ne moraju da koriste ni kameru, ni mikrofon, i mogu da izaberu da li će samo četovati sa svojim vršnjacima, ili žele da pričaju.

Zoom čekaonica će biti otvorena za sve, ali se podrška održava #U4Oka i traje maksimalno 30 minuta po osobi. 

Na našim Instagram storijima će biti okačen Meting ID putem kog mogu pristupiti Zoomu.

Pred Zoom podrške, na Instagramu će moći da postavljaju anonimna pitanja na prethodno pomenute teme, a na njih će odgovarati naši omladinci!

Ko je naš tim?

Naš tim čine upravo vršnjaci koji su prošli različite treninge, razvili protokol za onlajn podršku, kao i sistem upućivanja.

Upoznajte Ninu, Saru i Stefana!

Ovaj projekat je finansiran od strane Robert Carr civil society Networks Fund i EOF, i sprovodi se uz saradnju sa organizacijom Young Wave.