TRIPP APP

TRIPAPP

Aktivisti kreirali applikaciju za mobilne telefone u cilju prevencije predoziranja kao posledice upotrebe droga


Sjajana saradnja mreže YODA – Youth Organisations for Drug Action sa organizacijama NEWNet i Help Not HArm donose nam TripApp – mobilnu aplikaciju kreranu sa idejom da spreči smrtne ishode vezane za upotrebu droga prikupljajuči podatke iz mreže laboratorija za testiranje droga povezanih sa Trans-evropskim projektom informisanja o drogama (TEDI). Ova aplikacija korisnicima u stvarnom vremenu šalje upozorenja o kontaminiranim, i opasnim serijama različitih psihoaktivnih supstanci, što je posebno vašno kada uzmemo u obzir sve bržu promenu na tražištu droga koju vidimo danas.


TripApp sadrži i listu od preko 1200 različitih servisa, kao što su programi zamene igala ili servisi za testiranje droga, iz 15 različitik zemalja!

Korisnici mogu da pretražuju njima najbliže servise u zavisnosti od potreba koje imaju. Aplikacija sadrži i set informacija o tome kako da smanje štetu ukoliko se ipak odluče za konzumaciju neke supstance kao i zakonske regulative u 30 različitih zemalja koju je sastavio Evropski Centar Za Monitoring Droga i bolesti zavisnosti (EMCDDA).Blizu 9000 ljudi svake godine umre od posledica overdoza usled korišćenja psihoaktivnih supstanci u EU dok je desetine hiljada njih potražilo hitnu lekarsku pomoć podaci su EMCDDA.
TripApp je dostupan za Android i iOS na 15 jezika. Za više informacija posetite www.tripapp.org