Održan trening: Zagovaranje za promene javnih politika prema mladima

Tokom prošle nedelje je u okviru projekta “Mladi za mlade da zajedno rade” održan drugi trening, pod nazivom “Zagovaranje za promene javnih politika prema mladima”. S ciljem razmene iskustava i međusobne izgradnje kapaciteta deljenjem znanja i primera dobre prakse, organizacija HOPS je u Skopju organizovala trening u trajanju od pet dana: od 19. do 25. avgusta 2023. godine, za ukupno 18 polaznika – po 6 iz svake od partnerskih organizacija. 

U ovih pet dana treninga, organizacija HOPS i ostale partnerske organizacije na projektu (NVO Re Generacija iz Beograda i udruga Terra iz Rijeke), ali i drugi stručnjaci, održali su predavanja i radionice na teme povezane sa zagovaranjem za reformu javnih politika na različite teme i u različitim oblastima. Nakon upoznavanja, polaznici su razmenili iskustva u učestvovanju u javnopolitičkim procesima u okviru svojih organizacija i razgovarali o tome šta su dobre prakse i strategije kada je reč o zagovaračkim inicijativama.

Trening je otvoren uvodnim predavanjima o osnovnim principima u zagovaranju i izgradnji zajednice, kao i o zagovaranju za promene politika prema drogama. Usledilo je predavanje na temu zagovaranja za uvođenje drug checking programa u Hrvatskoj, praćeno kratkom praktičnom radionicom zagovaračkih aktivnosti, tokom koje su učesnici podeljeni u tri grupe i dobili tri različita scenarija u kojima moraju osmisliti i sprovesti zagovaračku incijativu. U nastavku programa treninga, učesnici su slušali predavanje o osnaživanju promena i građanskim inicijativama za LGBTIQ prava, nakon toga je organizovana poseta HOPS-ovom Centru za resocijalizaciju ovisnika o drogama.

Učesnici su takođe čuli predavanje o zagovaranju za promenu javnih politika za mlade kroz kreativni aktivizam, nakon čega su usledili praktična vežba kreiranja kreativnog aktivističkog sadržaja u grupama i upoznavanje sa digitalnim alatima za kreiranje sadržaja. Poslednjeg dana učesnici su slušali predavanje o zagovaranju za promenu prakse i politika prema seksualnim radnicima, nakon čega su posetili HOPS-ov Centar za podršku marginalizovanim ženama i njihov drop in centar za osobe koje koriste opioide.

Osim predavanja i radionica, trening je uključivao i razmenu znanja i iskustava kroz žive diskusije i poređenja nacionalnih konteksta kada je reč o vidovima učešća u javnopolitičkim procesima, kao i primera dobre zagovaračke prakse. Ovakvom razmenom jedni drugima smo pomogli u podizanju kapaciteta za rad u ovoj oblasti, čime smo napravili još jedan korak ka boljem odgovoru na potrebe mladih koji učestvuju u noćnom životu i organizacija civilnog društva koje rade sa njima.

Finasirano sredstvima Evropske unije. Izneseni stavovi i mišljenja su stavovi i mišljenja autora i ne moraju se podudarati sa stavovima i mišljenjima Evropske unije ili Evropske izvršne agencije za obrazovanje i kulturu (EACEA). Ni Evropska unija ni EACEA ne mogu se smatrati odgovornima za njih.