Socijalna radnica o „oduzimanju dece“

Autorka: Marija Petrović

Uticaj  brojnih faktora, kao i težnja medija ka senzacionalnom i neprofesionalnom izveštavanju doprineli su  da se, bez osnovanog razloga, brojne majke plaše socijalnih radnika. „Oduzeće ti  decu“ je česta opaska kojom nasilni muškarci ucenjuju svoje partnerke. U situacijama kada postoji nasilјe, dizbalans moći, različite finansijske okolnosti partnera, ovakva vrsta manipulacije je česta. 

Ako za to postoji namera, sve može biti povod za pretnju majci i sve se može koristiti u cilјu kompromitovanja njenog roditelјstva. To na primer može biti navika majke da sa drugaricom popije pivo, upotreba psihoaktivnih supstanci, podatak da je njen otac imao problema sa alkoholom, podatak da  joj je brat u zatvoru, događaj kada je dete palo sa kreveta… U okolnostima kada žena nema stambeni prostor, redovne prihode i podršku primarne porodice i prijatelјa, odluka o izlasku iz nasilnog odnosa se odlaže godinama. Tokom tog vremena kod žene mogu biti prisutne brojne dileme, strah od onog što predstoji, ambivalentan stav prema nasilnom partneru, pad volјnog dinamizma, preispitivanje sopstvenih stavova i uverenja čak i usaglašavanje stavova sa partnerovim, češće konzumiranje alkohola, psihoaktivnih supstanci i lekova  nego ranije, smanjena fizička aktivnost, usamlјenost, osećaj odbačenosti, subjektivni osećaj sniženih  ličnih kapaciteta u odnosu na ranije, itd. 

U našoj zemlјi deca se najčešće izmeštaju iz bioloških porodica zbog više razloga, odnosno onda kada se proceni da su prisutni višestruki rizici po dete. Ovom postupku, kada god to ne ugrožava dete,  prethodi period u kom se iscrplјuje niz mera i aktivnosti na unapređenju  okolnosti u kojima dete živi. Cilј roditelјa i socijalnih radnika je isti, a to je da dete  ima obezbeđene najbolјe moguće životne i zdravstvene uslove za pravilan i potpun razvoj,  kao i obrazovanje u skladu sa svojim sposobnostima, želјama i sklonostima. Dakle, u pitanju su  mogući uslovi koji nisu strogi kao što većina lјudi misli, i nisu isti u svim porodicama. Socijalni radnici i drugi stručnjaci prepoznaju manipulaciju, razumeju različite navike i stilove života, ne osuđuju  i poseduju veštine da prepoznaju roditelјske kapacitete.

Svako ima pravo na zaštitu od nasilјa. Bukvalno svako. Takođe, ovo pravo je zakonom garantovano. Izmeštanje dece iz porodice je vrlo kompleksan proces koji se inicira u slučajevima kada su deca žrtve nasilјa, zanemarivanja i zlostavlјanja. Ovaj postupak se sprovodi nakon složenog stručnog postupkka procene. Važno je da potencijalne žrtve ovog tipa zastrašivanja znaju da je cilј socijalnog rada očuvanje biološke porodice.

Stručnjaci razumeju izazove sa kojima se susreću žene u roditelјstvu dok su u postupku izlaska iz nasilnog odnosa. Nasilan partner često pokušava da krivlјenjem i naglašavanjem različitih podataka, sliku o svojim nasilnim postupcima zamagli, a roditelјstvo i ličnost žene diskredituje. Stručnjaci identifikukuju takve namere. To ne umanjuje odgovornost nasilnika kao ni potrebu za zaštitom žene. Kod majke koja  odgovorno i posvećeno zadovolјava potreba svoje dece i ulaže trud u skladu sa svojim mogućnostima niko ne suspenduje roditelјsko pravo. Prema mom iskustvu, pretnje nasilnog partnera i zastrašivanje o oduzimanju dece u 100% slučajeva nisu imale značajnijeg uticaja po dalјe roditelјstvo majke. 

Dakle, iskustvo upotrebe droge ne znači da su prisutni propusti u vršenju roditeljskog prava i dužnosti i upotreba droge ne sme da bude povod zastrašivanja i pretnji po roditelјstvo žene. U tom kontekstu neophodno je informisati i osnažiti žene žrtve nasilјa sa iskustvom upotrebe droga da ne strahuju da  prijave nasilјe koje trpe.