Evropsko istraživanje o drogama 2021

Prvo Evropsko online istraživanje o drogama sprovedeno je 2016. godine u 16 država i u njemu je učestvovalo više od 80.000 ljudi. U 2021. godini, ovo istraživanje će biti sprovedeno u preko 30 država Evrope.

Novi upitnik, koji će biti u otvoren 6 nedelja postavlja pitanja u vezi sa:

  • socio-demografskim podacima
  • obrascima upotrebe droga
  • pristupu tretmanima
  • pristupu drogama (količine koje se obično kupuju i cena koja se plaća)
  • kako je pandemija virusa Kovid-19 uticala na obrasce korišćenja droge.

Dobijeni podaci će doprineti uspostavljanju baze znanja o praksama upotrebe droga u Evropi i o količinama droga koje se koriste. To će pomoći poboljšanju procene veličine tržišta na nacionalnom i evropskom nivou i doprineće širem razvoju javnih politika prema drogama.

Ukoliko imaš iznad 18 godina, i koristio/la si droge ili ih i sada koristiš, popuni upitnik! Tvoji odgovori su anonimni i poverljivi!

Link ka upitniku: https://drugusersurvey.limequery.com/589184?lang=sr-Latn