Poziv na okrugli sto povodom projekta “Dobre Politike za Dobro Društvo”

Okrugli sto u okviru projekta “Dobre politike za dobro društvo” održaće se u petak 12. maja, s početkom u 11 časova, u trajanju od dva sata, u Palati Srbija, Bulevar Mihajla Pupina 2, Istočni ulaz, sala 233, II sprat.

U okviru ovog projekta NVO ReGeneracija sprovodi istraživanje koje se tiče usluga sistema socijalne zaštite namenjenih mladima u riziku od upotrebe psihoaktivnih supstanci ili od socijalnog isključivanja zbog upotrebe psihoaktivnih supstanci, odnosno njihove dostupnosti i prilagođenosti ovim grupama mladih, te edukacija i protokola koji postoje u sistemu socijalne zaštite kada je reč o radu sa ovim grupama mladih u riziku.

Na okruglom stolu predstavićemo rezultate ovog istraživanja i pokrenuti diskusiju zasnovanu na tim rezultatima, koji će biti iskorišćeni za pilotiranje treninga za rad sa mladima pod povećanim rizikom od upotrebe psihoaktivnih supstanci, kao i za mapiranje puta ka ostvarivanju optimalne saradnje između sistema socijalne zaštite i organizacija civilnog društva koje rade sa pomenutim grupama mladih u riziku.

Shodno tome, veoma bi nam značilo da se svi zainteresovani priključe razgovoru, i da zajedno sagledamo postojeću situaciju na polju odgovora sistema socijalne zaštite na potrebe ovih grupa mladih u riziku.

Ukoliko želite da doprinesete razgovoru na ovu temu, za prisustvo okruglom stolu prijavite se putem ovog linka.
Rok za prijave je sreda, 10. maj, do kraja dana.

Nadamo se da ćete se odazvati pozivu i da ćemo razmenom iskustava i ideja sistem socijalne zaštite učiniti pristupačnijim za mlade u riziku.

Projekat “Dobre politike za dobro društvo” realizuje se u okviru programa podrške javnom zagovaranju Pokret Polet, koji finansira Evropska unija, a sprovodi Trag fondacija u partnerstvu sa Centrom za socijalnu politiku i u saradnji sa Koalicijom za razvoj solidarne ekonomije – KoRSE. Za sadržinu ovog materijala isključivo je odgovorna NVO Re Generacija i ta sadržina nipošto ne izražava zvanične stavove Evropske unije. #EUzaTEBE
Projekat je strateški podržan od strane Kancelarije za borbu protiv droga Vlade Republike Srbije.