Uticaj seksualnih hormona na upotrebu i djelovanje droga kod žena

Da li znaš da žene u poređenju sa muškarcima brže postaju zavisne od droge,  češće pate od oštećenja organa i drugih štetnih posljedica upotrebe droge, češće doživljavaju intenzivnu žudnju i češće se vraćaju  upotrebi droge? Postoji nekoliko bioloških faktora koji čine da se droga sporije apsorbuje i  duže zadržava u tijelu žene:

 1. Veći nivo masnoća u tijelu na manju tjelesnu težinu,
 2. Manja količina vode u tijelu, 
 3. Manja kiselost u organima za varenje, 
 4. Duže zadržavanje  u jetri i 
 5. Sporije filtriranje iz bubrega.

Fluktucija hormona tokom različitih faza menstrualnog ciklusa čine ženu vulnerabilnijom kada su u pitanju žudnja za drogom i vraćanje upotrebi. Da se podsjetimo, estrogeni su hormoni koji utiču na pojavu ženskih polnih karakteristika. Kod zdravih žena estrogeni se luče u folikulima jajnika, žutom tijelu i placenti tokom trudnoće, dok se male količine estrogena luče i u nadbubrežnim žlijezdama. U reproduktivnom periodu, estradiol je najmoćniji estrogen prisutan u najvećoj količini. Progesteron zajedno sa estrogenima učestvuje u regulaciji menstrualnog ciklusa, pripremi materice za implantaciju oplođene jajne ćelije i održavanju trudnoće. 

Faze menstrualnog ciklusa u odnosu  na aktivnost jajnika su:

 1. folikularna faza  u kojoj dominira estrogen koji dostiže najveći nivo otprilike jedan dan prije ovulacije
 2. ovulatorna faza
 3. lutealna faza ili faza žutog tijela nakon ovulacije kada se proizvodi i estrogen i progesteron. Ukoliko ne dođe do oplodnje nivo estrogena i progesterona opadaju što predstavlja signal hipotalamusu za novu menstruaciju.

Istraživanje koje su sproveli Džil B. Beker i njene kolege/ice na Univerzitetu Mičigen 2004. godine pokazalo je da kod ženki pacova kojima su odstranjeni jajnici, kompulsivna upotreba kokaina počinje za 6 dana, a kod onih kojima se ubrizgava estrogen 4 dana. Dakle, ubrizgavanje estrogena u tijelo ženki pacova nakon što su im odstranjeni jajnici skraćuje vrijeme za koje postaju zavisne od droge. Smatra se da estrogen utiče na zavisnost stimulacijom mehanizma nagrađivanja u mozgu povećavajući “high”. Odstranjenje jajnika kod ženki pacova dovodi do toga da se u njihovom tijelu više ne proizvodi estrogen, što može smanjiti žudnju za stimulansima, kao što su kokain i amfetamini. 2006. godine je pokazano da ubrizgavanje i estrogena i progesterona ne dovodi do opsesivne upotrebe kokaina, što dovodi do zaključka da progesteron neutrališe dejstvo estrogena. 

Grupa neurobiologa je 2007. godine na Univerzitetu Kolumbija i Psihijatrijskom institutu Države Njujork utvrdili da stimulansi donose mnogo više zadovoljstva ženama tokom folikularne faze menstrualnog ciklusa u kojoj dominira estrogen nego tokom lutealne faze nakon ovulacije kada su i estrogen i progesteron visoki. Sinha i kolege/ice su utvrdili da žene zavisne od kokaina sa visokom nivoom endogenog progesterona većim od 4ng/ml, imaju značajno manje stresom izazvanu žudnju u poređenju sa ženama sa malim nivoom endogenog progesterona. U drugoj studiji su poređeni nivoi endogenog estrogena i progesterona kod žena zavisnih od kokaina u stanju apstinencije i kontrolne grupe žena koje nisu zavisne. Nivoi estrogena i progesterona u pljuvački su mjereni svakodnevno tokom 28 dana. U poređenju sa kontrolnom grupom, grupa žena zavisnih od kokaina  je pokazala znatno veći racio nivoa progesterona u pljuvački i nižeg estrogena tokom menstrualnog ciklusa. Ovo sugeriše da  iako se dužina ciklusa i ovulacija ne mijenjaju kod žena zavisnih od kokaina, nivo hormona se može promijeniti  kod žena zavisnih od kokaina i onih u apstinenciji. Žudnja za kokainom je povezana sa raciom estrogena i progesterona tokom kasne lutealne faze sugerišući da kod žena smanjenje progestrona koje se javlja tokom kasne lutealne faze može biti period velikog rizika žudnje za drogom i vraćanja njenog upotrebi. Studija Ramoa i kolega/ica je potvrdila da estrogen  kod žena igra značajnu ulogu u tranziciji od rekreativne upotrebe droga do kompulsivnog ponašanja u upotrebi droge.

Biološka vulnerbilnost žena kada je u pitanju droga je jedan od razloga zašto je potrebno razviti  specijalizovane holističke i sveobuhvatne programe smanjenja štete namijenjene ženama. Imajući u vidu i društvenu vulnerabilnost poput stigme i diksriminacije, te veću izloženost ženama koje koriste droge nasilju i druge faktore. Neosporno je da je potreban kontinuirani multisektorski pristup i dalje upoznavanje šire javnosti sa  ovom problematikom što je započeto projektom “Povećavanje univerzalnog pristupa uslugama za prevenciju i odgovor na rodno zasnovano nasilje za žene koje koriste droge”.

***Literatura

 1. Brady KT, et al. Gender differences in substance use disorders. Am J Psychiatry. 1993;150(11):1707–1711. [PubMed] [Google Scholar]
 2. Collins SL, et al. Intranasal cocaine in humans: effects of sex and menstrual cycle. Pharmacol Biochem Behav. 2007;86(1):117–124. [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar]
 3. Freeman M. The neuroendocrine control of the ovarian cycle of the rat. In: Knobil E, Neill JD, editors. The physiology of reproduction. New York, NY: Raven Press; 1994. pp. 613–658. [Google Scholar]
 4. Feltenstein MW, See RE. Plasma progesterone levels and cocaine-seeking in freely cycling female rats across the estrous cycle. Drug Alcohol Depend. 2007;89(2–3):183–189. [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar]
 5. Kippin TE, et al. Potentiation of cocaine-primed reinstatement of drug seeking in female rats during estrus. Psychopharmacology (Berl) 2005;182(2):245–252. [PubMed] [Google Scholar]
 6. Kerstetter KA, et al. Protracted time-dependent increases in cocaine-seeking behavior during cocaine withdrawal in female relative to male rats. Psychopharmacology (Berl) 2008;198(1):63–75. [PubMed] [Google Scholar]
 7. Lynch W. Acquisition and maintenance of cocaine self-administration in adolescent rats: effects of sex and gonadal hormones. Psychopharmacology (Berl) 2008;197(2):237–246. [PubMed] [Google Scholar]
 8. McCance-Katz EF, Carroll KM, Rounsaville BJ. Gender differences in treatment-seeking cocaine abusers–implications for treatment and prognosis. Am J Addict. 1999;8(4):300–311. [PubMed] [Google Scholar]
 9. Ramoa CP, et al. Estradiol as a mechanism for sex differences in the development of an addicted phenotype following extended access cocaine self-administration.Neuropsychopharmacology.2013;38(9):1698–1705. [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar

Ostali izvori:
1. Ovarian Hormones and Drug Abuse, Megan M. Moran-Santa Maria, PhD,1 Julianne Flanagan, PhD,1 and Kathleen Brady, MD, PhD1,2, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4439205/?fbclid=IwAR0FhyuoMIn5kSBs3zn8A9BfUyh2tNEwdkQN5g7rhWjzePrRPC1JLZQgfV4
2. https://genderedinnovations.stanford.edu/case-studies/drugs.html#tabs-2

https://drugabuse.com/addiction/health-issues/reproductive-systems/?fbclid=IwAR3tvO6zPGakh6FIl4TFdnLp3xt9yhBDo2EgxeB8LsSx_jSBGOHpf-_5wXQ