Savetovanje

U okviru projekta namenjenog povećanjem usluga namenjenih ženama koje imaju iskustva sa korišćenjem droga, i/ili su žrtve rodno zasnovanog nasilja NVO Re Generacija nudi sledeće BESPLATNE usluge:

  • Psihološko online savetovanje;
  • Pravno savetovanje;
  • Odlazak kod lekara ili zubara za žene koje koriste droge, a žrtve su nasilja. 

Nakon godinu dana rada na povećanju vidljivosti žena koje koriste droge, a žrtve su nasilja i smanjenju diskriminacije prema njima u sistemu socijalne zaštite, kroz treću fazu projekta “Povećavanje univerzalnog pristupa uslugama za prevenciju i odgovor na rodno zasnovano nasilje za žene koje koriste droge” našli smo još jedan način da im/vam pomognemo. 

Psihološko online savetovanje – Ukoliko si osoba koja koristi droge, i/ili si (bila) žrtva bilo kog oblika nasilja i potrebna ti je psihosocijalna podrška naš tim savetnika pruža uslugu online savetovanja koje je besplatno. U okviru ove usluge, koje je dostupna online telefonom ili preko aplikacije koja ti najviše odgovara možeš se besplatno posavetovati sa našim savetnicima, Jovanom i Leom.

Jovana je po obrazovanju master defektolog – specijalni pedagog. Ove studije a kasnije i edukaciju iz psihoterapije je upisala je motivisana željom da pomaže drugima u rešavanju životnih problema i poteškoća. Ima iskustva u radu sa decom, adolescentima i odraslima a radila je sa maloletnim delinkventima, žrtvama vršnjačkog i porodičnog nasilja, adolescentima i odraslima koji koriste psihoaktivne supstance, onkološkim pacijentima ali i osobama sa problemima poput anksioznosti, prokrastinacije, problematičnim partnerskim odnosima ili vaspitanjem dece. U radu koristi integrativni individualni pristup i svakom klijentu pristupa otvoreno, bez predrasuda i sa puno empatije. Tu je da vas sasluša i razume, da bude vaše ogledalo i da se zajedno izborite sa problemima koji vas muče.

Leo je diplomirani psiholog, psihološki savetnik pod supervizijom i psihoterapeut u edukaciji koji se se usavršava u OLI integrativnom psihodinamskom metodu. Svoj rad fokusira na pružanje podrške žrtvama emotivnog i narcističkog zlostavljanja i razbijanje koizavisnih obrazaca kroz izgradnju zdravih kapaciteta za emotivnu regulaciju i osvešćivanje disfunkcionalnih obrazaca ponašanja nastalih u zlostavljačkom porodičnom, radnom ili partnerskom okruženju. Autor je brojnih medijskih tekstova na temu toksičnih odnosa, emotivnog zlostavljanja, gaslighting-a, narcizma i traumatskog vezivanja. Redovni je saradnik magazina Blic Žena, i čest gost na različitim televizijama gde je govorio na slične teme.

Pravno savetovanje i medicinska nega

Pravno savetovanje – Ako nisi sigurna kako teče krivični postupak kada prijaviš nasilnika, ili podneseš prijavu protiv NN lica, kao ni da li imaš pravo na nadoknadu materijalne i/ili nematerijalne štete u parničnom postupku protiv nasilnika, ili ti je onemogućena zdravstvena zaštita advokat sa kojim sarađujemo pružiće uslugu besplatnog pravnog savetovanja za određeni broj žena koje su žrtve nasilja i/ili koriste droge. 

Medicinska pomoć – Potreban ti je pregled lekara ili intervencija kod zubara, a nemaš overenu zdravstvenu knjižicu? Javi nam se i omogućićemo besplatan odlazak kod lekara / zubara za određeni broj žena koje koriste droge, a koje nemaju finansijsku mogućnost odlaska kod istog. 

Za sve gore navedene usluge Re Generacija pokriva troškove savetovanja i pregleda, za one žene koje nam se prijave da im je ta pomoć potrebna.

Ukoliko ste zainteresovani za neku od ovih usluga, budite slobodni da nas pozovite na 0616951243 ili nam se javite putem maila podrska@regeneracija.org  kako biste saznali više detalja i zakazali svoj termin. 

***Zakazivanje termina i sesije savetovanja biće u skladu sa etičkim kodeksom NVO Re Generacije i u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti Vlade Republike Srbije. Savetovanje se se vrši poverljivo, jedan na jedan sa pružaocem usluge. Lekarska dokumentacija koju dobijete nakon pregleda nam nije potrebna na uvid.***

*Pod pojmom psihoaktivnih supstanci obuhvatamo upotrebu alkohola, lekova, droga.

**Ovu podršku u okviru projekta sprovodi NVO Re Generacija, u okviru granta koji pruža Evroazijska Asicijacija za smanjenje štete (EHRA) u okviru regionalnog projekta pod nazivom „Održivost usluga za ključne populacije u istočnoj Evropi i centralnoj Aziji“ koji sprovodi Alijansa za javno zdravlje, u konzorcijumu sa 100% Life (All-Ukrainian Netvork of PLWH), Centralnoazijskim udruženjem za HIV i Evroazijskom mrežom za zdravlje ključnih populacija, uz pomoć Globalnog fonda za borbu protiv AIDS-a, tuberkuloze i malarije.