ReGeneracija – bez rizika, bez granica

Mreža za politike prema drogama u Jugoistočnoj Evropi (DPNSEE) uz partnere Aksion Plus (Albanija), Asocijacija Margina (Bosna i Hercegovina), NVO Juventas (Crna Gora), Udruženje Prevent i NVO Re Generacija (Srbija) implenterali su ove godine projekat “No Risk No Borders For Young People, u okviru četvrtog otvorenog poziva Regionalne kancelarije saradnje mladih (RYCO), kofinansiranog od strane Evropske Unije.

U okviru projekta, 27 mladih ljudi imalo je priliku da se uključi u vršnjački rad usmeren na mlade pod povećanim rizikom, u okviru dva treninga i pet razmena između organizacija. Naši Nina, Sara, Anđela, Aleksa i Stefan su na ovom projektu predstavljali ReGeneraciju, koja je svoj tim ovim projektom proširila za troje mladih.

Pre samih treninga, učesnici su dokumentovali slučajeve diskriminacije u populacijama na koje se projekat fokusirao (mladi koji koriste droge, mladi u konfliktu sa zakonom, LGBTQI, kao i mladi sa alternativnim načinom života), koji će biti objavljen do kraja ove godine.

Na prvom treningu održanom u maju u Sremskim Karlovcima, učesnici su predstavili pregled prikupljenih slučajeva, a većina prisutnih je prvi put imala prilike da sluša predavanja iz polja smanjenja štete, rada sa ljudima u zatvoru i seks radnicama, ljudskim pravima, i konceptima stigme i diskriminacije, kao i mentalnom zdravlju i problemima LGBTIQ zajednice.

Nakon prvog treninga, u okviru organizacijskih razmena, naše Sara i Nina posetile su Asocijaciju Margina u Tuzli i tokom posete dobile priliku da saznaju na koji način Margina radi sa korisnicima, ali i da se upoznaju sa radom organizacije Puž. Takođe, bile su učesnice radionice o nenasilnoj komunikaciji – veoma korisnoj radionici u polju u kom radimo.

U Julu mesecu naš tim je ugostio člana organizacije Aksion Plus. Dok nam je Tedi bio u gostima, fokusirali smo se na mentorstvo u poljima istraživanja, etiku, i bezbednost informacija o ispitanicima i korisncima iz KP sa kojima radimo, zagovaranju, dizanju kapaciteta organizacije, ali i korišćenju društvenih mreža u našem radu.

Drugi trening održan je u Velipolju, u Albaniji u avgustu, i tokom intenzivnih radionica, učesnici su, tada već upoznati sa osnovama, ušli dublje u načine rada sa mladima pod povećanim rizikom. Tokom ovog treninga, naša Irena Molnar je držala čak tri radionice – o novim psihoaktivnim supstancama, radu sa ženama koje koriste droge i metodologiji i etici u istraživanjima.

Obrađujući teme kao što su nove psihoaktivne supstance, prevencija predoziranja, rad sa ženama koje koriste droge, metodologija i etika u istraživanju, zagovaranje i odnosi sa javnošću, community building, učesnici su dobili jednu kompletnu sliku o brojnim aspektima i načinima rada sa mladima pod povećanim rizikom. 

Kao finalni rezultat projekta, u pripremi je manual za rad sa mladima pod povećanim rizikom koji će se baviti temama koje smo obrađivali tokom treninga, a koji će uskoro biti dostupan svima koji žele da se bave ovim temama.