Završna konferencija – Povećanje univerzalnog pristupa uslugama za prevenciju i odgovor na rodno zasnovano nasilje za žene koje koriste droge

NVO Re Generacija uz stratešku podršku Kancelarije za borbu protiv droga Vlade Republike Srbije sprovodi projekat ,,Povećavanje univerzalnog pristupa uslugama za prevenciju i odgovor na rodno zasnovano nasilje za žene koje koriste droge”. Nakon održanog inicijalnog sastanka sa donosiocima odluka i OCD koje rade na polju droga i odgovora na rodno zasnovano nasilje, kao i ,,Razvojne radionice za rad sa ženama koje koriste droge u slučajevima nasilja”, zadovoljstvo nam je da sve zainteresovane predstavnike/ce OCD, državnih institucija, Centara za socijalni rad, Medjunarodne organizacije i institucije, i pojedince koji se prvenstveno bave prevencijom i pružanjem usluga ženama žrtvama nasilja, kao i organizacije i institucije koje deluju u oblasti droga (smanjenje štete, lečenje, prevencija i drugo) pozovemo na Završnu konferenciju projekta.

Tema konferencije je predstavljanje rezultata projekta, ali i multisektorske saradnje koju smo mapirali kao najvažniju u odgovoru na probleme sa kojima se suočavaju žene koje koriste droge, posebno u slučajevima rodno zasnovanog nasilja. U okviru iste, biće predstavljen dokument “Rad sa ženama koje koriste droge”, koji je nastao zajedničkim radom tima NVO Re Generacije i svih onih koji su učestvovali na ,,Razvojnoj radionici za rad sa ženama koje koriste droge u slučajevima nasilja” te svojim znanjem i iskustvom prepoznali problem i pomogli da žene koje koriste droge, a žrtve su nasilja učinimo vidljivijim i omogućimo im jednaka prava za pomoć i izlazak iz nasilnog odnosa, ali i unapredimo sistem podrške i upućivanja na servise, kao odgovora na nasilje prema ženama koje koriste droge. 

Konferencija će biti održana 20. maja 2021. godine u Klubu poslanika u Beogradu, ul. Tolstojeva 2, sa početkom u 12.00 časova, sa agendom koju možete preuzeti OVDE.

U skladu sa merama Kriznog Štaba, kao i Vlade Republike Srbije a u cilju prevencije transmisije virusa COVID19, broj mesta na konferenciji je ograničen. Stoga, molimo Vas da se za prisustvo na završnoj konferencije prijavite putem sledećeg linka, delegirajući jednu osobu iz vaše institucije/organizacije:  https://forms.gle/HUkTmws24F5HDkHNA

Rok za prijave: Sreda, 19. 05.2021. do 17:00 časova. Nakon popunjavanja kapaciteta prostora, prijave će biti zatvorene. 

Ovu konferenciju sprovodi NVO Re Generacija, u okviru granta koji pruža Evroazijsko udruženje za smanjenje štete (EHRA) u okviru regionalnog projekta pod nazivom „Održivost usluga za ključne populacije u istočnoj Evropi i centralnoj Aziji“ koji sprovodi Alijansa za javno zdravlje, u konzorcijumu sa 100% Life (All-Ukrainian Network of PLWH), Centralnoazijskim udruženjem za HIV i Evroazijskom mrežom za zdravlje ključnih populacija, uz pomoć Globalnog fonda za borbu protiv AIDS-a, tuberkuloze i malarije. 

Implementacija projekta u Srbiji, strateški je podržana od Kancelarije za borbu protiv droga Vlade Republike Srbije

Ukoliko su vam potrebne dodatne informacije možete se obratiti NVO Re Generacija na mail info@regeneracija.org

Sve prethodne informacije i aktivnosti o projektu ,,Povećavanje univerzalnog pristupa uslugama za prevenciju i odgovor na rodno zasnovano nasilje za žene koje koriste droge” možete videti ovde: http://www.regeneracija.org/unapredenje-servisa-u-cilju-prevencija-nasilja-za-zene-koje-koriste-droge/

Nadamo se da će te se odazvati pozivu na konferenciju i da ćemo zajedničkim radom sistem odgovora na nasilje učiniti boljim, funkcionalnijim i dostupnim za sve.